Sayı: 9 – Dosya: Ankara, 2000

PDF olarak indir

İçindekiler:

Sunuş: Kudret Emiroğlu,

Baltacıoğlu’nun “Hayatım” Adlı Tefrikası Hakkında Ek Bilgiler: Haldun Özen,

Osmanlı İmparatorluğu’na Emeklilik ve Buna İlişkin İlk Düzenlemeler: Abdullah Martal,

XIX. Yüzyılda İngiliz Gözüyle Türkler!: Uygur Kocabaşoğlu,

Yusuf Bin Abdullah’ı Tanıyor muyuz? Ya da Mustafa Naima Efendi “Kronik” Sözcüğünü Biliyor muydu?: Efdal Sevinçli,

Meşrutiyet Matbuatı (1324-1325) VI: Kudret Emiroğlu,

Dosya: Ankara

Ankara Ankara Güzel Ankara: Suavi Aydın,

Ankyra (Ankara) ve Galatlar: M. Ali Kaya,

1611-1612 Yıllarında Ankara’dan Bir Görünüm: Hüseyin Çınar,

“Ankara Keçisi ve İnsan Psikolojisi Üzerine Bir Halk Hikâyesi” Cıba: Yahya Akyüz,

Ankara Şehremini ve Valisi Ali Haydar Bey ve Faaliyetleri: Mehmet Sarıoğlu,

Ulus Heykeli: Hasan Tahsin Benli,

Arşiv Belgeleri Işığında Ankara Teyyare Meydanı Kazısı: Ertuğrul Danık,

Ankara Basın Tarihi Üzerine Bibliyografik Notlar (1871-1928), M. Bülent Varlık,

Bir Zamanlar Ankara Sinemaları: Vakur Kayador,

Eski Ankara Sinemaları: Ali Esat Bozyiğit,

Ankara’da Taksicilik: Ali Esat Bozyiğit,

Ankara Eşkıyaları ve Kabadayıları: H. İbrahim Uçak,

Ankara Futbolu: Memleket Futbolunun Kenar Semti: Tanıl Bora / Levent Cantek,

Ankara Kitapçılık Tarihi Üzerine Notlar -I-: Ahmet Yüksel,

Evrak-ı Metruke: Meçhul Seyyah(lar)ın Ankara Fotoğrafları: Frank Fokke Ferwerda,

Hata-Sevap Cetveli.

Ayrıca ek olarak: Ankara İli Halk Kültürü Bibliyografyası: Ali Esat Bozyiğit.

Orijinal karton kapağında.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış