Sayı: 7, 8 – Dosya: Günümüz Türk Dilleri ve Sözlükleri, 1999

PDF olarak indir

İçindekiler:

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Sencer Divitçioğlu: “Oyun Teorisi” Bağlamında Celali İsyanları (1596 – 1611)

Mehmet Öz: Kitap Eleştirisi; Bir Cihan İmparatorluğu’nun Doğuşu ve Gelişimi

Fikret Yılmaz: Yeni Bulunan bir Osmanlı Kroniği ve Yayını Üzerine

Mehmet Kalpaklı: Yazısı Bahtsız Şehzade’nin Bahtsız Dİvan’ı: “ Cem Sultan’ın Türkçe Divan’ı ” Neşri Üzerine Notlar

DOSYA: Günümüz Türk Dilleri ve Sözlükleri

N. Engin Uzun: Dilbilim ve Dİlbilgisine Yönelik Terim Sözlükleri 

İclal Ergenç: 1945’ten Yana Sözlükler: Leyla Uzun, Türkçe’nin Söyleş Sözlüğü

Yusuf Çotuksöken: Okul Sözlükleri Üzerine

Nurettin Demir: Ağız Sözlükçülüğü

Bernt Brendemeon: Doğu Karadeniz Ağızlarının Sözvarlığı Sözlükleri

Hatice Kutlar: Balkan Ülkelerindeki Türkçe Alıntılar ve Sözlükleri Üzerine Kısa Kaynakça

Emin Eminoğlu: Oğuz Grubu Türk Dillerinin Sözlükleri

Zuhal Kargı Ölmez: Özbekçenin Sözlükleri

Yong-Song Li: Karakalpak, Nogay, Kumuk, Karaçay-Balkar, Karay ve Kırım Tatarlarının Dilleri İçin Kısa Sözlük Kaynakçası 

Mustafa Öner: Tatar, Başkurt ve Kazak Sözlükleri

Emine Yılmaz: Çuvaşça Sözlükler

Şükrü Haluk Akalın: Şor Türkçesinin Sözvarlığı ve Şor Sözlüğü

Mehmet Ölmez: Sibir Çevresinde Türk Dilleri Sözlükleri

Armağan Cengiz Büker: İlginç Bir Sözlük

Şehrengiz:

Erkan Serçe: İzmir’de Muhtarlık Teşkilatının Kurulması ve İzmir Mahalleri

 Kudret Emiroğlu: Trabzon Hurması

Ayrıca ek olarak;  Turkische Studien (Türkçe İncelemeleri): Gustav Mayer, Hazırlayan: Mehmet Ölmez, 108 s.

Orijinal karton kapağında.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış