Sayı: 6 – Dosya: Tarihi Türk Dillerinin Sözlükleri, 1998

PDF olarak indir

İçindekiler:

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Kebikeç ve Kitap Kurdu Mel’unu: Ergi Deniz Özsoy,

Türkiye Kırsalında Yerel Siyaset-Perspektifler ve Değişimler: Horst Unbeahun / Çev: Erdem Türközü,

Faruk Öztürk: Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Ahlak Kitapları

V.L. Pyanitsky: Avrupa Rusyası ve Kazan’da Arap Harleriyle Kitap Basımı Tarihi Hakkında

Cumhuriyet Döneminde Bakanlar Kurulu ile Yasaklanan Yayınlar (1923 – 1945) I,

M. Bülent Varlık: Mustafa Yılmaz, Devrimin Sesi: Bilecik Halkevi Dergisi Bibliyogarfyası

Ali Birinci: Meşrutiyet Matbuatı ( 1324 – 1325 ) V

Ardından:

Hilmi Yavuz: Alaettin Eser’in Ardından

Suavi Aydın: İki Bilimadamı İki Anlayış: Cahit Arf ve Ekrem Akurgal

Oktay Özel: Erken Bir Ölümün Ardından Gecikmiş Kişisel Bir Yazı

DOSYA: Tarihi Türk Dillerinin Sözlükleri

Mehmet Ölmez: Tarihi Türk Dillerinin Sözlükleri; Tarihi Türk Dillerinin Sözlükleri

 Ahmet Kocaman: Dilbilim, Sözlük, Sözlükçülük Türklerde Sözlükçülük, Bugün Türkiye’de Sözlük

Mehmet Ölmez: Eski Türkçe’nin Sözlükleri

Filiz Özer: Orta Türkçe Döneminin Eserleri ve Sözlükleri

Şirvan Kalsın: Harezm Türkçesi ve Sözlükleri

Zuhal Kargı Ölmez: Çağatayca Sözlükler

Jale Demirci: Kıpçak Sözlükleri

Binnur Erdağı: Eski Anadolu Türkçesinin Söz Varlığı ve Sözlükler

XIV-XV. Yüzyıl Türkçe Tıp Metinlerinin Dili ve Söz Varlığı: Zafer Önler,

Bahriye Çeri: XIX. Yüzyıldan Osmanlıca Bir Sözlük: Lehçe-i Osmani

Etimoloji Sözlükleri: Mehmet Ölmez,

Şule Kırcaoğlu: Hasan Eren’in Etimoloji ile İlgili Yazıları ve Bu Yazılarda Geçen Kelimeler

Nuray Yıldız: İlkçağın Başvuru Eserleri ve Eskiçağ Sözlükçülüğü ve Sözlükleri

Redhouse: Carter V. Findley/ Çev: Nuray Şimşek,

Şehrengiz;

Ertuğrul Danık: Dersim’in Siyasi Tarihi Çalışmaları ve Siyasal Görüşler

Ayrıca ek olarak: Aziz Gökçe, Türkiye Türkçesinin Tarihi Sözlükleri, 64 s.

Orijinal karton kapağında.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış