Sayı: 5 – Dosya: İşçi Hareketleri, 1997

İçindekiler:

Sunuş: Kudret Emiroğlu,

Arapça El Yazmalarından Kebikeç:Adam Gacek/ Çev: Ali Yaycıoğlu,

Yayın Tarihi;

Seyyar Kitapçıların Nizamnamesi: Erkan Serçe,

Ahmet Cevat Emre ve Kemalizm’den Öncü Bir Dergi: Muhit: Temuçin F. Ertan,

Türkiye’de İlk Çeviri Dergisi: Tercüme: Jutta Sauer/ Çev: Mustafa Çıkar,

Çerkeslerin İlk Gazetecilik Deneyimleri: Ðhuaze: Fahri Huvaj,

Meşrutiyet Matbuatı ( 1324 – 1325 )IV: Ali Birinci, Ardından;

Özyaşam Öyküsü: Sami N. Özerdim,

Sami N. Özerdim’in Ardından: Ahmet Yüksel,

Dosya: İşçi Hareketleri

Türkiye İşçi Sınıfı ve Sendikacılık Hareketi Tarihleri: Yıldırım Koç,

Türkiye’de Grev ve Eylemlere İlişkin Kaynakça: Canan Koç-Yıldırım Koç,

İşçi Hareketlerinin Akademik Dünyamızdaki Yeri: Alpaslan Işıklı ile Görüşme,

İşçi Hareketleri Tarihinde Kavramlar Orta Doğu’da İşçiler, İşçi Hareketleri ve Tarihyazımı: Kudret Emiroğlu,

Çalışmanın Anlamı: Kudret Emiroğlu,

1908 Avusturya Boykotunda Liman İşçileri: Mehmet Emin Elmacı,

Arabacılar Grevi 1912: Kemal Yakut,

Dünyanın Kahrını ve Yükünü Taşıyanlar: İstanbul’da Kürt Hamal Topluluğu: Rohat Alakom,

Çukurova’da Sendikacılık ve İşçi Eylemleri 1923 – 1960 : Yüksel Akkaya,

İzmir İşçi ve Esnaf Birlikleri Genel Bürosu Nizamnamesi ( 1935 ):M. Bülent Varlık,

Milliyetçi İşçi Sendikaları: Misk: Yıldırım Koç,

Şehrengiz;

Mersin’i Ziyaret Edenler: Peder Edwin John Davis: Frank Fokke Ferwerda,

Evark-ı Metruke;

Kurtuluş Savaşına Katılmayan memurlar Hakkındaki Kanun Uygulamaları: Ömer Türkoğlu.

Ayrıca ek olarak Türkiye’de İşçi Sınıfının Tarihi (Özet Olarak): Lütfü Erişçi.

Orijinal karton kapağında.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış