Sayı: 47 – Dosya: Bilim Tarihi, 2019

İÇİNDEKİLER

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Dosya: Bilim Tarihi 1

Remzi DEMİR ve İnan KALAYCIOĞULLARI: Türkçe Bilim Tarihi Literatürüne Genel Bir Bakış – I Temel ve Uygulamalı Bilimler

Hasan ÇOLAK: Bilim, İlahiyat ve Siyasetin Merkezinde Bir Osmanlı Münevveri: Kudüs Patriği Chrysanthos Notaras

Haydar AKIN: Sapientia ile Scientia Arasında: Bingenli Hildegard’ın Hayvanlar Kitabı

Remzi DEMİR: Ahmed Midhat Efendi ve Din-Bilim İlişkileri

Nazan KARAKAŞ-ÖZÜR: Coğrafya Penceresinden Ahmed Midhat Efendi’nin “Kâinat” Adlı Eseri Üzerine

Safiye YILMAZ ERTEN: İstanbul Darülfünun Fen Fakültesi Mecmuası’nda Wroński Üzerine Yazışmalar

Müjdat TAKICAK: Türkiye’de Görelilik Düşüncesinin Tarihi

Semiha Betül TAKICAK: Osmanlılar’da Analitik Geometri

Melek DOSAY GÖKDOĞAN ve Özlem COŞKUN: Değirmenler ve İshak Hoca’nın Mecmua-i Ulum-i Riyâziyye’sinde Değirmenler Bahsi

Yavuz UNATBilim Tarihi ve Türkiye’de Astronomi Tarihi Çalışmaları

Ayşe KÖKCÜ: Merzifon’da Bir Kadın Astronom: Charlotte Richards Willard

Fatih ARTVİNLİ: Osmanlı Devleti’nde Adli Psikiyatri: Dr. Luigi Mongeri’nin Raporları, Tespitleri ve Bir Vaka Örneği

Cem Hakan BAŞARAN: Osmanlı Seririyat Mecmuası / Revue Médicale Ottomane (1910-1914)

Vural BAŞARAN: Goltz Paşa’nın İlim ve Askerlik Adlı Eseri ve Osmanlı Askeriyesi Açısından Önemi

Stefo BENLİSOY: Karamanlıca Terakki Dergisi: “Anatolluları dalmış oldukları uykudan uyandırmak”

Gökhan DEMİRKOL: Osmanlı Basınında Garip Bir “Namus Davası”

Mehmet KAYADELEN: Mersin’in Kuruluş Dönemine İlişkin Mevcut Tezlerin İrdelenmesi

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

Bülent VARLIK: Değirmen – I (İstanbul / 1942-1944)

Anma:

Oktay ÖZEL: Norman Stone (1941-2019)

Orijinal karton kapağında

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış