Sayı: 46 – Dosya: Felaket 2, 2018

İÇİNDEKİLER

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Fırat MOLLAER: Frantz Fanon’la Konuşmayı Sürdürmek: Kimlik, Tanınma ve Özdeşleşme

Songül MİFTAKHOV: Kürt Muhalefetinin Temsili: Yerelden Merkeze

Mithat Kadri VURAL: “Unutma” ile “Hatırlama” Arasında Türkiye’nin Ermeni Meselesi (1923-1985)

Dosya: Felaket 2

Eda ACARA ve E. Elif AKŞİT: Dosya Sunuş

Özlem ŞENDENİZ: Geleneksel Tarımın Alacakaranlığı ve Vampir Kelebeklerin Şafağı

İhsan Seddar KAYNAR: Kıbrıs’ın Çekirge Sorunu ve İktisadi Felaketi (1878-1930)

Taylan ESİN: Korku, Felâket ve Şüphe: 1905 Edirne Yangını

Ebru YAKUT: Necâset, “Gâvur” Kafatasları ve 19. Yüzyıl Ortasında Doğu Anadolu’da bir Yağmur Ritüeli

Murat TÜRKEŞ ve  Sinan ŞAHİN: Türkiye’nin Fırtına Afeti Etkilenebilirliği ve Risk Çözümlemesi

Haydar AKIN: Felaket Geliyorum Demişti: Ortaçağ’da Yaşanan Büyük Veba Salgını ve Toplumsal Yaşamdaki Sonuçları Üzerine Bir Değerlendirme

Matbuat

Cem Hakan BAŞARAN: Eski Harfli Son Tıbbi Süreli Yayınlarımızdan: Verem Mecmuası ve Dizini

Fatih ALTUĞ: Sıtmanın Edebi Coğrafyası (1944-1962): Suyun ve Sivrisineklerin Failliği

Hakan GÜR: Hastalık Biyocoğrafyası: Kırım-Kongo Kanamalı Ateşi Hastalık Bulaşma Döngüsü ile Örnek Bir Çalışma

Özlem GÜÇLÜ: Hayvanın Felaketi, Manzaradan Lekelere: Hayırsızada (Serge Avedikian, 2010)

Yonca Güneş YÜCEL ve Gözde ORHAN: Yayıncılık Dünyasının Feminizasyonu Süreci: Kadın Çevirmenler Üzerine Bir İnceleme

Yalçın MURGUL: Mustafa Suphi’nin Yaşamına Dair Bazı Notlar

İsmail UYGUN: Kendi Bibliyografyasını Yazmış, Görünürlük ve Görünmezlik Arasında Bir Yazar İskender Fahrettin Sertelli ve Bibliyografyası

Matbuat

M. Bülent VARLIK: İskilip Halkevi Dergisi

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

M. Bülent VARLIK: Yeni Yol (İstanbul/1940-1942)

Turan TANYER: Ankara Ansiklopedisi – 5

Orijinal karton kapağında

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış