Sayı: 45 – Dosya: Felaket, 2018

İÇİNDEKİLER

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Metin ATMACA: “Fermanü’s-Sultan boş beyne’el-Ekrad”: Osmanlı Kürdistanı’nda Şakiler ve Batılı Seyyahlar

M. Ali SAĞLAM: Güvenlik ve Ticaretin Belirleyici Etkisi Altında Dersim’de “Çerçilik” Deneyimleri

Özlem ÇAYKENT: Global Tarihten Global Entelektüel Tarihe: Gelişimi ve İmkânları Üzerine

Dosya: Felaket

Eda ACARA ve E. Elif AKŞİT: Dosya Sunuş

E. Elif AKŞİT: Doğal Felaket/Yapay Zeka: Dünyanın Sonu, Yeni Cemiyetler ve Sanat

Emre KOYUNCU: Torino Atı’nda Bir FelaketinTasviri

Özlem SERT: Zaman-Mekân Genişlemesi ve Felaketin Tarihçesi

Ayhan TEK: Felaketin Belleği: ‘66 Varto Depremi ve Etrafında Oluşan Kolektif Hafıza

Hande CEYLAN: Felaketin Ardından: Kadınların Mekanı ve Toplumsal İlişkileri Üzerine

Çiğdem AKGÜL: Doğal Kaynaklar, Savaşlar ve Kadınlar

Murat ARPACI: Şehrin Çöküşü ve Hafıza Mekanının İnşası: 1939 Erzincan Depremi Üzerine

Zeynep KÜÇÜKCERAN: Seller, Bataklıklar ve Dönüşen Tarım Bilgisi: Bursa ve Mihaliç

Özlem ŞENDENIZ: Felaketin Normalliği, Anormalliği: 2015 Hopa Sel Felaketini Yerel Medyadan Okumak

M. Taylan ESİN: Felaketleri Yönetmek: Osmanlı Kent Yangınlarının Kullanımları (16-18. Yüzyıl)

Cem DOĞAN: Fareler ve İnsanlar: 20. Yüzyılın Başında Galata’da Hijyen, Veba ve Farelerle Mücadele

Barış ÇATAL: Sabiha Sertel ve Amerikan İşçi Hareketi

M. Bülent VARLIK: Aksaray Basın Tarihi Üzerine Bir Not

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

M. Bülent VARLIK: Pınar (İstanbul/1943-1945)

Turan TANYER: Ankara Ansiklopedisi – 4

Orijinal karton kapağında.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış