Sayı: 43 – Dosya: Biyocoğrafya, 2017

İÇİNDEKİLER

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Oktay ÖZEL: Halil İnalcık: Bir Tarihçi Bir İnsan

Yasemin AVCI – Safi AVCI: Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyasi Meşruiyet ve Propaganda Aracı Olarak Anıtın İcadı (1840-1917)

Mehmet Taylan ESİN: Osmanlı Basınında İhtikâr: Temsil, Mizah ve Mağduriyet (1917-18)

Eray YILMAZ: Türkçe Çocuk Gazetelerinde Osmanlı Kimliği (1869-1908)

Oya Gözel DURMAZ: 1908 Sonrası Dinde Reformun Bir Adımı Olarak Türkçe Hutbe Tartışmaları

Dosya: Biyocoğrafya

Ergi Deniz ÖZSOY: Sunuş

Utku PERKTAŞ: Filocoğrafya: Coğrafi Varyasyon Örüntüleriyle Geçmişe Bakmak

Ferhat KAYA: Anadolu’nun Neojen Dönem Memeli Paleobiyocoğrafyası ve Paleoekolojisi

Hakan GÜR: Anadolu Diyagonali: Bir Biyocoğrafi Sınırın Anatomisi

Mutlu Kart GÜR – Hakan GÜR: Küçük Bir Memeli Türünün Ekofizyolojik ve Evrimsel Coğrafyası: Anadolu Yer Sincabı

Didem AMBARLI: Anadolu Bozkırları

Utku PERKTAŞ: Anadolu Bozkırları ve Bozkırın Kuşları

Tolga KANKILIÇ ve Teoman KANKILIÇ: Anadolu Körfarelerinin Kromozomal Evrimi ve Filocoğrafyası

Gülşah Merve KILINÇ: Tarımın Yakın Doğu ve Avrupa Biyocoğrafyasındaki Yolculuğu: Arkeogenomik Yaklaşımlarla Yeni Bulgular

Kahraman İPEKDAL: Osmanlı Arşivlerinden Mitokondriye: Doğu Çam Kese Böceğinin Hikâyesi

Çağatay TAVŞANOĞLU: Anadolu Bozkır Ekosistemleri Üzerinde İşleyen Müdahale Rejimleri

Çağatay TAVŞANOĞLU: Yangın Coğrafyası: Vejetasyon Yangınlarının ve Ekolojik Sonuçlarının Alansal Dağılımı

Nilgün DALKESEN: İlhanlı Valisi Emir Timurtaş’ın İsyanı

Abdullah BAY: Osmanlı Gümrüğünde Bir Geçiş Belgesi: Pasavan veya Geçit Tezkeresi

Bora AYERDEN, Zeynep DOKUR, Burcu DOYURAN, Melis KIZILDEMIR,Gülce PULAT: Kore Savaşı ve Bir Dostluk Hikayesi: Yüzbaşı’nın Kızı Min Ja

Özgü ÇİLLİ KUTAN: D’Angleterre Oteli ve Kral Missirie

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

M. Bülent VARLIK: “Sol”a Savrulan Dergi Yürüyüş (İstanbul/1941-1943)

Özden BİLEN: Atatürk’ün Kuran-ı Kerim ve Piyano Hediye Ettiği İlkokul

Turan TANYER:  Ankara Ansiklopedisi 2

Orijinal karton kapağında.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış