Sayı: 41 – Dosya: İnsan ve Evrim, 2016

İÇİNDEKİLER

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Ergi Deniz ÖZSOY: Düğün Çiçeği veyahut Söz Uçsun Yazı Uçmasın Aşkına

Abdullah BAY: 19. Yüzyılda Osmanlı’da Propaganda ve Protesto Kültürü: “Teşviş-i Ezhan ve Fesadamiz Müdhiş” Yaftalar

Can NACAR: 20. Yüzyılın Başında İstanbul Limanı: Hamallar, Dersaadet Rıhtım Şirketi ve Osmanlı Hükümeti

Erol ÜLKER: İşgal İstanbul’unda Müdafaa-i Milliye’nin Kuruluşu Üzerine Bir Değerlendirme: İttihatçılar, Komünistler, Sosyalistler

Ümüt AKAGÜNDÜZ: II. Meşrutiyet Döneminde Toplumsal Bir Sorun Olarak Sıtma ve Sıtmadan Korunma Çareleri

Taylan ESİN: Büyük Savaş’ın Sonunda Anadolu Ormanları

A. Kıvanç ESEN: Bir “Kırk Kere Söylersen Gerçek Olur?” Vakası Olarak “Dini Islah Beyannamesi” ve “Gerçeğin” Kaynağı

Ömer OBUZ, Kemal YAKUT: İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu’nun Düşünce Dünyasında Devlet ve Din,

Çiğdem KARA: “Hasta Adam” Ülkesindeki Küçük Kuzenimiz

Oktay ÖZEL: Şeffaf Tarihçilik Derken

Erman TAMUR: “Ankara Aslanları” Hakkında Birkaç İlave Husus

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

M. Bülent VARLIK: Karadeniz’den “Sol” Esinti Toprak (Samsun / 1940-1941)

DOSYA: İnsan ve Evrimi

Ergi Deniz ÖZSOY: Sunuş

Ferhat KAYA: Çevresel ve Paleoiklimsel Faktörlerin Etkisinde Doğu Afrika’da İnsanın Evrimi

N. Ezgi ALTINIŞIK: Modern İnsan Popülasyonlarında Arkaik İzler

Ömer GÖKÇÜMEN: Tavuk Kültür, Yumurta Genom

Suavi AYDIN: Holosen Koşullarının İnsan ve Kültürler Üzerindeki Etkisi Nasıl Değerlendirilmeli? Antropolojik Bir Düşünme Denemesi

Ergi Deniz ÖZSOY: Evrim, Genetik ve Irk: Evrimsel Biyoloji Işığında İnsan Irkının Anlamsızlığı

Efe SEZGİN: Evrimsel Tıp: Sağlık ve Hastalıklara Yeni Yaklaşımlar

Hüseyin ÖZEL: Sosyal Teoride Evrimsel Düşünce

Murat ÖNER: Osmanlı’da İnsanın Kökeni ve Evrimine Dair Tartışmalar

Özge DÜZGÜN: Cumhuriyetten Günümüze İnsan Evrimi Kitapları Üzerine Özet Bir Bibliyografya Denemesi

Orhun YAKIN: Maymun Gözünü Açtı Mı? 91 Yıl Sonra Inherit the Wind‘ın Mirası,

Orijinal karton kapağında.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış