Sayı: 40 – Dosya: Gayriresmi Tarihimizin Tanıkları: Mektup, Kartpostal ve Fotokartlar, 2015

İÇİNDEKİLER

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Barış Alp ÖZDEN: Erken Cumhuriyet Döneminde Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Kimliği 

Rüya KILIÇ: Türkiye’de Modern Psikolojinin Tarihi: ‘İlm-i Ahvâl-i Ruh- İlmü’n-Nefs/Ruhiyat

Aslı YAZICI YAKIN: Vilayetim Angara: Ankara Oyun Havaları ve Pavyon 

Ümit KURT: Lozan Mübadelesi’nin Ekonomik Sonuçlarını Emval-i Metruke Kanunları Üzerinden Okumak  

Aytül TAMER TORUN: “Matbuat hürriyetimiz var mı yok mu?” 1908 Sonrası Basın Özgürlüğü ve Matbuat Kanunu Tartışmaları 

DOSYA: Gayriresmi Tarihimizin Tanıkları: Mektup, Kartpostal ve Fotokartlar

Söyeşenler: Neslihan DEMİRKOL, Kudret EMİROĞLU: “Böyle bir şey olabilir mi?” Hilmi Yavuz’la Mektup ve Mektupsuzluk Üzerine

Cem DOĞAN: Geç Osmanlı Toplumunda Aşkın Kurucu Öğesi Olarak Mektup ve Fatma Cevdet Hanım’dan İhsan Bey’e “Yakılmamış Mektuplar” 

Hakan KAYNAR: Mektuplarla Tarih: Cumhuriyet ve Aşk

Alexandros LAMPROU: Kayıp Bir Mektup Vesilesiyle

Oya ŞENYURT: Abdullah Biraderler’in Fotoğrafhanesi’nden Kürklü Kadın ve Şömine: Bir Arşiv Fotoğrafının Düşündürdükleri

Besim Can ZIRH: Cansız Hayaller: Gayri-resmi Tarihimizin İmajları

Helin BURKAY: Son Hükümler: 1980’lerde Hapishanelerden Yazılan Son Mektupların Anlatı Çözümlemesi Denemesi

Oktay ÖZEL: Aşk, Istırap, Hasret Ve Fotoğraf: Kadın Eli/Kalbi Değmiş Eski Mektuplar 

İbrahim ERBAŞ: Mektupların ve Fotoğrafların Işığında Hayk Açıkgöz’ün Anılarına Yeniden Bir Bakış

Selim Ferruh ADALI: Asur-İmparatorluğu’nda Gündelik Hayat Üzerine: Urad-Gula’nın Mektubu K.4267 

Evrim TÜRKÇELİK: İspanya, Fransa ve Osmanlı: Jacques Savary de Lancosme’nin İstanbul’dan Roma’ya mektupları (1590-1592)

M. Bülent VARLIK: İlk Mektup

Neslihan DEMİRKOL: Dünkü Çocukların Uluslararası Mektup Arkadaşları Ve Son Mektuplar

Turan TANYER: Hüsamettin Bozok’tan Ömer Faruk Toprak’a Bir Mektup ve Pınar Dergisi

Cağfer GÜLER: Nihat Erim’in Başbakan Adnan Menderes’e Anayasa ve Rejim Sorunları Hakkında 1957 Yılında Yazdığı Mektup

Şehrengiz:

Erman TAMUR: Ankara Aslanları

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

M. Bülent VARLIK: Taşrada Bir “Sol” Dergi Başak – Adana 1946

Kitâbiyat:

Ercan AKYOL: Eksiklikler, Çelişkiler ve Sorunlardan Müteşekkil Bir İskendernâme 

Orijinal karton kapağında.

 

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış