Sayı: 4 – Dosya: İzmir, 1996

İçindekiler:

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Hüsrev Hatemi: Ya Kebikeç 

Jennifer Petzen: Nasrettin Hoca’nın Fıkralarında Güç, Beden ve Toplumsal Cinsiyet Kavramları

Friedrich von Kraelitz-Greifenhporst/Çev. Hakan T. Karateke: Ermeni Harleriyle Türkçe Hakkında Araştırmalar

Kudret Emiroğlu: Türklerin Siyasi Düsturları Nasıl Yayınlandı, Nasıl Okundu?

 Ali Birinci: Meşrutiyet Matbuatı/III

Kongreler:

Metin Turan: V.Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi’nin Ardından

 Ramazan Acun: XI. Uluslarası Tarih ve Bilgisayar Konferansı ( Moskova 20 -24 Ağustos 1996 )

Temel Demirer: Neo-Liberalizme Karşı, İnsani Bir Toplum İçin Kıtalararası Buluşma: Chiapas’taki Umut Enternasyonalı

Dosya: İzmir

İlhan Pınar: İzmir’in Gezginleri

Serap Yılmaz: XVI. Lui’nin Coğrafyacısında Kemeraltı

Abdullah Martal: İzmir Kadı Sicillerindeki Kültürel Mirasımız

Avner Levi/ Çev: Rıfat N. Bali: Şavat Aniim: Seferad Cemaatinde Sosyal Bölünme, Sınıf Savaşı ve Önderlik 1847 İzmir Vakası

Sabri Yetkin: Mülhakat: II. Meşrutiyet İzmir’inin ” Bilinmeyen ” ve Demokrat Söylemli Gazetesi

Fevzi Demir: II. Meşrutiyrt Döneminde İzmir’de Hürriyet ve İtilaf Fırkası

 Zeki Arıkan: Dilde Sadeleşme Akımı ve Köylü Gazetesi

Günver Güneş: İzmir Türk Ocağı ( 1912 – 1919 )

Erkan Serçe: İstatistiklerle İzmir ( 1917 – 1918 )

 Tülay Alim Baran: İzmir’de çiftçi Mübadiller

Ali Birinci: Hafız İsmail Hakkı’nın ( İzmirli )Teracim-i Ahvali

Serap Taşdemir: Harf Devriminden 1950’ye İzmir’de Yayıncılık ve Fikir Hayatı

M. Bülent Varlık: İzmir İşçi-Esnaf Kurumlar Birliği Yardım Talimatnameleri ( 1935 – 1936 )

Yıldırım Koç: Türk-İş’in İzmir Genel Grevi (1975)

Evrak-ı Metruke:

Ömer Türkoğlu: Hüseyin Sami Bey’in Hayatı ve Ankara’daki Ajanlık Yılları

Ayrıca ek olarak:

Ertuğrul Danık: Dersim (Tunceli) Bibliyografyası

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış