Sayı: 38 – , 2014

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

Güney ÇEĞİN ve Ümit KURT: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Politik Şiddetin Tedrici Tekâmülü Dikey ve Yatay Mekanizmalar Hakkında  Bir Çerçeveleme Denemesi

Adil OKAY: “Görülmüştür” damgalı mektuplar

Haydar AKIN: Johannes Junius’un 24 Temmuz 1628 Tarihli Son Mektubu

Yağmur Meray ALGÜL, Yasemin GÖKDAĞ, Simge KOÇ: Öznü-Göyye-Havet-Tiflis-Novosibirsk-Havet-Bulanık: Gökdağ Ailesinin 1880 (?)-1935 Yılları Arasındaki Yaşantıları, Sibirya’ya Sürgünü ve Türkiye’ye Zorunlu Göçü

Kemal YAKUT: 20. Yüzyıla Girerken Devlet ve Dersim

Oya GÖZEL DURMAZ: Tehcir ve Ermeni Nüfusu Tartışmasına Bir Katkı: Kayseri Sancağı (1915)

Arsen YARMAN: Eğin (Agn) Ermenileri–II

Birgül AÇIKYILDIZ ŞENGÜL: Cizre Kırmızı Medrese: Mimari, İktidar ve Tarih

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

M. Bülent VARLIK: Yığın

Ömer TÜRKOĞLU: Mühür Yiyen Fareler ya da Ankaralının Rakı ile Sınavı

Sinem SANCAKTAROĞLU BOZKURT: Sömürgecilik Sonrası Dönem Eserlerinin Türkçeye Çevrilmesinde Tercih Edilebilecek Yöntemler: Things Fall Apart Adlı Eserin Türkçe Çevirilerinin Karşılaştırmalı Analizi

Çiğdem AKGÜL: Merak ve Dedikoduda “Dişil”leşmek Erkekliğin Bir Ortaklığı mıdır? Evde Filminde Erkeklik Üzerine

Erman Örsan YETİŞ: Türkiye’de Kimyasal Hadımın Olağanüstü Hali ve Moleküler Biyopolitika

Rüya KILIÇ: Türkiye’de Frenginin Tarihi

Cemre ARI, Merve ASLANER, Ilgın BALKAN, Gizem BAŞPINAR, Şeyma BAYRAK: Cumhuriyet Baloları

Kebikeç Bibliyografya (No: 33-38)

Orijinal karton kapağında.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış