Sayı: 34 – Dosya: Şaki, Celali, Asi – II, 2012

İÇİNDEKİLER:

Kudret EMİROĞLU: Sunuş

DOSYA: Şâkî, Celâlî, Âsî – II

Ahmet ÖZCAN: Eşkıyanın “Adi” Şiddetinin Siyasallığı ve Yasa Yapıcı Mirası

Onur ÖNER: İskender Goçe’nin İstintâknâmesi: Pindus Dağları’nda Bir Eşkıyânın İzini Sürerken

Leslie PEIRCE: İnsan Kaçırmanın Namuslu ve Namussuz Halleri: Osmanlı Dünyasında Hükümdarlar, Eşkıyalar ve Kahramanlar

Hamdi ÖZDİŞ: Efsaneler, Gerçekler ve Yerel Siyaset Pratiği:“Eşkıya Micanoğlu Hüseyin”

Polat SAFİ: Üç Tarz-ı Çete

Oktay ÖZEL: O İnce Çizgi: Osmanlı Son Dönemi Pratiğinde Eşkıyalıkla Kahramanlık Arasında Salınanlar

Kemal YAKUT: Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Eşkıyalığın Önlenmesine İlişkin Düzenlemeler

Nazan MAKSUDYAN:
Evli evine, köylü köyüne, evi olmayan? Osmanlı Kent Reformu ve Şehirlerde İstenmeyen Çocuklar

Ahmet YÜKSEL: Türkiye’de Tütüncülerin Kaçakçılaşma Sürecinde Kolculuğun Baskısını İki Kolcunun Tercüme-i Hâlinden Anlama Denemesi

Onur KINLI: “Kafadaki az biraz kurşunun kimseye zararı olmaz!”

Turan TANYER: 1950’li Yıllarda Türk Sineması’nın Efeleri

Orhun YAKIN: Eşkıya Şikago’ya Hükümdar Olmaz Neo-sosyal Eşkıyalar Olarak Cazcı Kardeşler

Eski Sol Üzerine Yeni Notlar:

Bülent VARLIK:
Ata Çelebi ve Akın Gazetesi (1944-1946) Üzerine Notlar

Birgül KOÇAK: Uluslararası Oryantalistler Kongreleri (1873-1973) Üzerine Bir Değerlendirme

Cağfer GÜLER: Tevfik Sağlam’ın İki Mektubu ve Bir Raporu Işığında 1933 Üniversite Reformu

Ümüt AKAGÜNDÜZ: 1918-1928 Yılları Arasında Yayımlanan Kısa Ömürlü Osmanlıca Kadın Dergileri
Hakkında Bir Değerlendirme

Orijinal karton kapağında.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış