Sayı: 32 – , 2011

İçindekiler:

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Suavi Aydın: 2011 Yılında Diyarbekir ve Mardin’de Düzenlenen Sempozyumların Ardından

Ahmet Asker – Emrah Yıldız: Ezberin İnşası: Milli Mücadele ve Erken Cumhuriyet Dönemi Basınında Kürt Meselesi

Mehmet Özden: Darülfünun Psikiyatri Hocasından İnkılap Dersleri ya da Kemalizm’in Bu Kertesi: (Ord.Prof.) Dr. Mustafa Hayrullah ve Gazi İnkılabının Psikolocisi (1933)

Elifhan Köse: Muhafazakar Modern Medeniyet Projesinin Kadın Mimarı: Halide Edip Adıvar

Esra Demirkol: Çin İşi Japon İşi, Acep Bu Kimin İşi? Fatsa’dan Nagoya’ya Bir Göç Hikayesinin Gölgesindeki Kadınlar

Y. Doğan Çetinkaya: Kitle Siyaseti ve Siyasi Afişler: Bolşevikler Örneği

Oktay Özel – Mehtap Yüksel:  Efemera / Gözlerinden Öperim: Mektebden en samimi çiftçi selamları

M. Bülent Varlık: Fransız Şarkiyatçı C. Huart Anadolu Yolarında Neler Yedi?

A. Nükhet Adıyeke – Nuri Adıyeke: Yunan Ayaklanması Sırasında Girit Resmo’da Müsadere ve Müzayedelere Dair Bir İnceleme

Hamdi Özdiş: Coğrafyanın Azizliği ya da Sınırboyunda Nahiye Olmak: Vakıf Nahiyesi (1879-1914)

Neslihan Demirkol: Çeviride Sadakatin Yeni Tanımları: Shakespeare’in A Midsummer Night’s Dream‘i İçin Can Yücel’in Bahar Noktası Bir İhtimal midir?

Kebikeç / Bibliyografya No: 25-32

Orijinal karton kapağında.

 

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış