Sayı: 3 – Dosya: Halkevleri, 1996

İçindekiler:

Sunuş: Kudret Emiroğlu,

Kebikeç Adı Üzerine Bir Araştırma: Aziz Gökçe,

Edebiyat İncelemeleri: Liminaliti, Ritüel, ve Toplumsal Performans: Yaşar Kemal’in Karaçullu Yörükleri Destanı ve Anadolu’da Göçebe Kimliğinin Sorunları: Kemal Sılay,

Türk Edebiyatında Yunan/Rum İmajı: Ömer Seyfettin: Herkül Millas,

Cumhuriyet Dönemi Mizahına Ait Notlar: Kurtuluş Kayalı,

Yayın Tarihi:

Trabzon Basın Tarihinden: Haber Babası: Mehmet Uzun,

Server İskit: Ali Birinci,

Unutulmuş Kitap ve Dergiler Arasında/II: Mahmut H. Şakiroğlu,

Meşrutiyet Matbuatı ( 1324 – 1326 )/II: Ali Birinci,

Tanıtım ve Eleştiri:

Bir Kongre Yazısı Üzerine: Tayfun Atay,

Dosya: Halkevleri

Halkevlerinin Dramı: Orhan Özacun,

Halkevlerinin Kuruluş Amaçları, Örgütsel Yapısı ve Bazı Uygulamaları: Ömer Türkoğlu,

Türk Tarih Tezi ve Halklevleri: Suavi Aydın,

Halkevi Dergileri Neşriyatı: Mahmut H. Şakiroğlu,

Ülkü ve Dil Yazıları: Mehmet Ölmez,

Anılarımda Diyarbakır Halkevi: Şevket Beysanoğlu,

Merzifon Halkevi ve Taşan Dergisi: Ahmet Yüksel,

Ülken’in \” Resim ve Cemiyet \” İsimli Kitabını Halkevleri Neden Basmadı?: Satı Tiryaki,

Bozok: Yozgat Halkevi Dergisi Bibliyografyası: M. Bülent Varlık,

Kars Halkevi Dergilerinden Kars Eli’nde Halkblimle İlgili Yazılar: Metin Turan,

Seçmeler: Bir Adım Daha, 55 Halkevinin Kayıtlı Bulunan Azası, \” Timur \” Piyesi – Bir Okuyucunun Notları, Evimizin Bir Aylık Çalışmaları, Halkevlerinde Toplantılar ve Kütüphane, Köy Tetkiki gezileri ve Kazanlı, Köy Öğretmeni Köyünde Neler Yapabilir?, Davetiye ve İlanlar,

Şehrengiz:

Zonguldak: farkına Varılamayan Farklı Bir Kültürel Kimlik: Ümit Özcan,

Evrak-ı Metruke:

Bir Nutuk ve Bir Kaymakam: Ömer Türkoğlu.

Ayrıca ek olarak;

M.Bülent Varlık: Çorumlu, İnceleme – Bibliyografya.

Orijinal karton kapağında.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.