Sayı: 29 – Dosya: Yol, 2010

İçindekiler:

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Bedi Gümüşlü: Türk Tarihçiliğinde İlk Ekonomik Tarih Denemesi ve Tepkiler

Fatih Dikmen, B. Gökçe Ayan, Tülay Yılmaz, Utku Perktaş: 20. Yüzyılın Darwin’i: ERNST MAYR (1904-2005)

Mehmet Yavuz Erler: Osmanlı’da İdari Yapının Teftişi İçin Bir Örnek: Ankara’da Yeni Bir Liva Teşkiline Dair Hazırlanana Rapor (1909)

Erman Tamur: Ankara’da Mahal İsimlerine Yansıyan Tarih

Mehmet Demiryürek: Kıbrıs Şer’iye Sicillerine Göre Nizam-ı Cedid Islahatı ve Kıbrıs

DOSYA: YOL

Hüseyin Aras: Bülent Yılmaz’la Mühendislik Şantiye ve Yol

Gökçe Günel: Anadolu Selçuklu Dönemi’nde Anadolu’da İpek Yolu – Kervansaraylar – Köprüler

M. Bülent Varlık: İbn Batuta Anadolu Yollarında Neler Yedi?

Bülent Danışoğlu: Anadolu Yollarında Bir Amerikalı Misyoner

Mustafa Yeni: Trabzon Erzurum İmtidadi Buharlı Nakliyat Anonim Şirketi

Ümit Uzmay: Hikmet Feridun Es’in Bizi Götürdüğü Alemler

Jak Den Exter: Anadolu Keçi Yolları Üzerinde Patikalanan Trekking Hakkında Düşüntülerim

Ali Sait Liman: “Paris-Texas”tan “Palemo’da Yüzleşme”ye: Zamanın Akışında Wim Wenders Sineması ya da Rock Müzik Eşliğinde “Road Movies”

Orhun Yakın: Alıp Başımı Gideceğim Buralardan: Sam Peckinpah’dan Bir Yol Filmi Klasiği ” Bana Onun Kellesini Getirin”

İrfan Karakoç: Seyahatin Temeli, Kutsana Metnin Şefaati Evliya Çelebi’nin Rüyası Üzerine Bir Üslup Çalışması

Seda Uyanık: Seyahatname’de Hikaye Tekniği Üzerine

Hilal Aydın: Seyahatname’nin Dünyasına Aralanan Kapı: Çağının Sıradışı Yazarı Evliya Çelebi

Orijinal karton kapağında.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış