Sayı: 27 – Dosya: Sinema ve Tarih, 2009

İçindekiler:

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Damla Demirözü: İlk Yunan Romanı Polipathis’ten Temaşa-i Dünya’ya

Çağdaş Demren: Kültüre Yeniden Bakmak

Mustafa Yılmaz: Emniyet (Genel Müdürlüğü’nün) Raporlarında Faşist Propagandası

Meral Demiryürek: Gazetelerdeki Şiirler Bağlamında Kıbrıs Türk Edebiyatında II. Meşrutiyet (1908-1909)

Jülide Akyüz: Osmanlı Merkez-Taşra İlişkisinde Yerel Hanedanlara Bir Örnek: Rişvanzadeler

Tomas Çerme: Mardin Şehrinin Son Ermenileri

DOSYA: SİNEMA VE TARİH

Ahmet Gürata: Sunu

       Tarihçiler Sinemaya Bakıyor

“Tarih Aynı Zamanda İnsanların Eğlendiği Bir Alan Olmalı” Cemal Kafadar ile Söyleşi
      
       Sinema Tarihi ve Türkiye’de Sinema

 Emrah Özen: Geçmişe Bakmak: Sinema Tarihi Üzerine Eleştirel Bir İnceleme

Serdar Öztürk: ‘Kültür Emperyalizmi’ ve ‘Modernleşme’ Kuramları Açısından Türkiye’de Sinema Üzerine Notlar (1896-1939)

Mustafa Özen: “Hareketli Resimler” İstanbul’da, 1896-1908

Hakan Kaynar: Al Gözüm Seyreyle Dünyayı: İstanbul ve Sinema

İbrahim Yıldıran: Selim Sırrı Tarcan ve Türk Sinemasının Erken Dönem Tartışmalarına Katkı

Esin Berktaş: 1940’lı Yıllarda Türk Sineması

Turan Tanyer: Türk Sinemasında Tarihsel Filmler ve Bir Şair, İki Yönetmen

Ali Özuyar: Varlık Vergisi Mağduru Sinemacılar

Aslıhan Doğan Topçu: Sam Amca’nın Tozları: 1960’lar ve 2000’lerde Türk Sineması’nda Marshall Planı ve Demokrat Parti’nin Sunumu

Orhun Yakın: 1980 Sonrası Yeni Gerçekçilik Örneği Olarak Düttürü Dünya

Aslı Kotaman: Zihinsel Koleksiyonlar: Yeşilçam’dan Beyazcama

Orijinal karton kapağında.

 

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış