Sayı: 25 – Dosya: Hollanda – Türkiye, 2008

İçindekiler:

Kudret Emiroğlu; Sunuş

Ahmet Yüksel; Sami Önal’ın Ardından

Oğuz Otay; Sami Önal İçin

Faruk Tabak (1953-2008)

Barend ter HAAR; Erik Zurcher (1928 – 2008)

Elias Canetti; Hollandalılar

Erik-Jan Zurcher; Leiden’deki Türkiye Çalışmaları Üzerine

Zülfikar Özdoğan; Uluslararası Sosyal Tarih Enstitütüsü (USTE) ve Türkiye Koleksiyonları

Jak den Exter; Hollanda Yüksek Öğretim Enstitüsü (NİHA)

Nuran Savaşkan Akdoğan; Den Haag Günlerinden Hollanda Mezunları Derneği’ne

Hans Theunissen; Dostluğun Bedeli: 1612 – 1617 Yıllarında Hollanda ile Osmanlı Devleti Arasındaki Resmi İlişkilerin Oluşmasında Hediyenin Rolü

Bülent Danışoğlu; Haarlemli Murat Reis’in Mağrip Maceraları

Raniero Speelman – Nevin Özkan; Marius Bauer, İstanbul’da Hollandalı Bir Şarkiyatçı

Çeviri: Mustafa Güleç – Nevin Özkan; Marius Bauer’in Mektupları

Mehmet Demiryürek; XIX. Yüzyılın İlk Yarısında Osmanlı – Nederlanda İlişkileri ve Nederlanda’nın Kıbrıs Konsolosluğu

Richard van Leeuwen; Osmanlı Mirası ve Arap Orta Doğusu

Fenneke Sysling; İngiliz ve Hollanda Basınında İslam ve Propaganda

Alexander H. de Groot; Hollanda Basınında Mustafa Kemal Atatürk ve Türk Milli hareketi 1919 – 1923

Erik-Jan Zurcher; Tarihsel Perspektif İçinde Türkiye’deki Laiklik

İsmail Hakkı Kadı; Amsterdam’daki Bir Kilisenin Anadolu’ya Uzanan Hikayesi

Ali Kaymak; Hollanda Mektupları, İsmail Hakkı Tonguç ve Köy Enstitüleri

İsmail Hakkı Tonguç; Hollanda Mektupları

Erik-Jan Zurcher; Türkiye’ye Benzemek

Kadir Canatan; Rotterdam’da Yaşayan Türklerin Entegrasyonu ve Serbest Vakit Davranışları: Karşılaştırmalı Bir Analiz

Nevin Özkan; Sadık Yemni ile Röportaj

Sadık Yemni; Alsancak Börekçisi

Michiel Leezenberg; Hollanda’da Türklük ve Kürtlük Araştırmaları: Kısa Modern Tarih

Süha Ünsal; Türkçede Hollanda ve Hollandalılar Bibliyografyası

Hans Theunissen; Osmanlı İmparatorluğu’nun Hollanda Çinileri

Erman Tamur; Amsterdam’da Bir Ankara Resmi

Orijinal karton kapağında.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış