Sayı: 24 – Tarım Tarihi II, 2007

İçindekiler:

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Ulus Baker: İmajların Demokratizasyonu

Erik Jan Zürcher: Modern Türkiye Tarihinde Dönüm Noktaları ve Kaçırılan Fırsatlar; Olaylar Nerelerde Farklı Yöne Gidebilirdi?

Touraj Atabaki:
Doğu’ya Doğru: Teşkilat-ı Mahsusa’nın İran, Kafkasya ve Orta Asya Faaliyetleri

DOSYA
Tarım Tarihi Dosyası – II

Yunus Koç: Bizans Tarımının Elkitabı ya da İlk Tarım Ansiklopedisi: Geoponika

Hülya Taş: Ondokuzuncu Yüzyıl Öncesinde Osmanlı Kayıtlarında Tarla Sınırı ve Büyüklüğü İçin Kullanılan Ölçüler Ne Kadar Muğlaktı?

Canay Şahin:Ondokuzuncu Yüzyıl’da Samsun’da Çiftlik Sahibi Hazinedarzadeler ile Kiracı-Köylüler Arasındaki Arazi ve Vergi İhtilafı Üzerine Bazı Gözlemler ve Sorular

Suavi Aydın: Bir Tarım Dönemi Hastalığı: Sıtma

Yücel Çağlar: Türkiye Ormancılık Tarihi Üzerine Kısa Anımsamalar

Hatice Şahin: Bursa Eski Yazma ve Basma Eserler Kütüphanesinde Bulunan Bir Baytar-Name

Mehmet Demiryürek:
Kıbrıs’ın İngiltere’ye Devri Üzerine Kıbrıs’ta Basılan Para ve Osmanlı Hukümeti

Barış Karacasu:
Şehrin Yitik Hikayesi: Edebiyatımızda ‘Meydanda Olmayan’ Şehr-engizler

Kaan Dilek: İran Seyyahları ve Farsça Seyahatnameler

Fatma Acun: Cumhuriyetin İlk Yıllarında Eğitimde Laiklik Prensibinin Yerleştirilmesi Sürecinin Görsel Veriler Yoluyla İncelenmesi (1926-1935)

Özlem Kutkan: Kadınlar Alemi Dergisi (1914) ve Osmanlı İmparatorluğunda Kadınlık Halleri

Neslihan Ünal: Kemalist Cumhuriyet’in Avrupa Algılaması: Cumhuriyetin İlk Yıllarında Yatınlanan Avrupa Tarihi Kitapları (1923-1950)

Galip Alçıtepe:
Halkevleri Dergilerinde Yayınlanan Tarih Konulu Makaleler Bibliyografyası-I

Orijinal karton kapağında.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış