Sayı: 20 – Dosya: ”Dünya’nın Merkezi Mahallemiz, 2005

İçindekiler:

Kudret Emiroğlu: Sunuş

Hamdi Özdiş: Teodor Kasab ve İstikbâl Gazetesine Dair Notlar

Mehmet Özden: Mütareke Döneminde Sabahaddincilik: Meslek-i İctimai Dergisi (1919 – 1920)

Hatice Şahin: Fâl Be Hazâ Kitâb-ı Muhammed

Yasin Altan – Galip Alçıtepe – Emine Alçıtepe: Osmanlı Alfabesi ile Basılan Bazı Botanik Kitapları

Günver Güneş: İzmir Türk Ocağı Mahfeli / Tilkililik Türk Gençler Birliği ve Cumhuriyet Döneminde İzmir’deki İlk Gençlik Dergisi Türk Gençleri Mecmuası

Işıl Açehan: ABD’ye Göç Eden İlk Türklerin Kültür ve Kimlik Sorunu

DOSYA: “Dünya’nın Merkezi Mahallemiz”

Şebnem Pala: Belleğin Alacakaranlığında Bir İmge: Mahalle

Hakan Kaynar: Yenileri Eskiye Karşı Savunmak, Yenişehir Üzerine Derkenar, Mahalle Şehre Karşıdır

Şükrü Aslan: Sıradışı Mahallede Tarih ve Kimlik Sorunsalı

Süha Ünsal: ABD’nin Gözü Bizim Mahallenin Üzerinde

Müfit Günay: O Saat… …Şehrinin …Mahallesinde Büyümenin Önemi

Nazım Sofracıoğulları: Başkentin “Küçük Moskova”sından Kesitler: 1970’ler ve 1980’lerde Tuzluçayır

Orijinal karton kapağında.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış