Sayı: 2 – Dosya: Basın Yayın Tarihi, 1995

İçindekiler: 

Sunuş: Kudret Emiroğlu,

Ya Kebikeç: Cavit Orhon Tütengil,

Yayın Tarihi:

Selim Nüzhet Gerçek ( 1841 – 1945 ): Ali Birinci,

Trabzonlu Muallim İbrahim Cudi Efendi’nin Eserleri: Hüseyin Albayrak,

Akademi Fikir Hareketleri: Bülent M. Varlık,

Ardından:

Mehmet Ali Aybar – Hür ve Zincirli Hürriyet Gazeteleri: Kudret Emiroğlu,

Cemil cahit Güzel Bey’in Ardından: Suavi Aydın,

Kendi Dilinden İbrahim Aslanoğlu Halk

Edebiyatına Adanmış Bir Ömür: İbrahim Aslanoğlu: Metin Turan,

Eski Maliyicelerimiz: Halil Erdoğan Cengiz,

Kitap/Eleştiri:

  1. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi Üzerine İzlenimler ve Düşünceler: Suavi Aydın,

Dosya: Basın Yayın Tarihi

2000’lere Doğru Türk Basını: Uygur Kocabaşoğlu,

Osmanlı Vilayet Gazete ve Matbaaları Üzerine Gözlemler: Uygur Kocabaşoğlu-Ali Birinci,

1291 (1875) – 1318 (1902) Yılları Arasında Dahiliye ve Maarif Nezaretleri Tarafından Yayınlanan Basın ve Yayınla İlgili Emir Özetleri: Ömer Türkoğlu,

Osmanlı’daki Türkçe Dışı Basın: Orhan Koloğlu,

The Levant Quartely Review: Bilinmeyen İstanbul Dergisi: Şeref Eker,

Meşrutiyet Basını ( 1324 – 1325 )/I: Haz. Ali Birinci,

Milli şef Döneminde Yönetim ve Basın Hayatı: Cemiş Koçak,

Türkiye’de Yerel Basının Gelişmesi Üzerine Notlar: O. Fırat,

Anadolu Basını Hakkında İstatistiki Gözlemler: Bilge Recep Koyukan,

Avrupa’da Arap Harfleriyle Basılan Arapça ve Türkçe Kitaplar ( 1514 – 1700 ): Yahya Erdem,

Batı Ülkelerinde Yapılan Arap Harfli Basın Kaynağı ve Etkisi: Mahmut H. Şakiroğlu,

Şehrengiz:

Ankara’da Rus Seferathanesinin İlk Yılları: Mehmet Sarıoğlu,

Evrak-ı Metruke:

Menemen’de Esrarengiz Bir Şeyh: Ethem Çoşkun.

Ayrıca ek olarak:

M. Bülent Varlık; Türkiye Basın – Yayın Tarihi Bibliyograyası.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.