Sayı: 19 – Dosya: ”Bir Ömre Bedel Çocukluğumuz”, 2005

İçindekiler:

Kudret Emiroğlu; Sunuş

Oktay Özel; Toplanamayan Bir Konferans Vesilesiyle: “Ermeni Sorunu Tarihçisini Arıyor”

Hamdi Özdiş; 19. Yüzyıl Mizah Basınında İstanbul’da ‘Şehirli Olmak’

Tanju Demir; Osmanlı Haberleşme Kurumunda Yabancı Uzmanlar ve Emil Locaine Efendi

Tomas Çerme; Misyonerler: Avrupa Uygarlığının Dünya Geneline Yönelen Taarruzu, Amerikalı Misyonerler ve Nasturiler

Nuri Adıyeke; Girit’te İslam Hukuku Çerçevesinde Yapılan Hıristiyan Evlilikleri

Ayşe Bozkurt; 93 Harbi Eşiğinde Selanik’te Bir Kadın Dergisi: Ayine (1875-1876)

DOSYA: “Bir Ömre Bedel Çocukluğumuz”

Bekir Onur; Çocukluğun Dünü ve Bugünü

Hülya Ercan; Çocukluk Felsefesi

Cüneyd Okay; Türkiye’de Çocuk Tarihi: Tespitler, Öneriler

Nihal Ahioğlu; Yoksulluğun Çocuk Yüzleri

Günver Güneş; Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Ödemiş’in Kimsesiz ve Yoksul Çocukları: Ödemiş Himaye-i Etfal Cemiyeti’nin Faaliyetleri

Ayça (Demir) Gürdal; Doğan Kardeş, Vedat Nedim Tör ve “Kaka Bebekler”

Kahraman Bostancı; Orhan Seyfi Orhon’un Cumhuriyet Sonrasında Yayımlanan Çocuklarla İlgili İki Kitap Hakkındaki Eleştirileri ve Düşündürdükleri

Aslı Yakın; Çeşme Sokağının Kayıp Çocukları: Kemalettin Tuğcu Romanları ve Disiplin

İsmihan Artan; Cinsel Gelişim ve Eğitim

Mevlüt Özhan; Çocuk Folkloru

Neslihan Güney; Çocuk ve Oyun

Kemal İnal; Çocuksu Masumiyetten Plastik Paradoksa, Oyuncağın Kısa Tarihi

Eda Kargı; Hastanede Çocuk ve Oyun

Deniz Kucur; Gözetim Örneğinde Çocuk Adaletinde Toplumsallık İlkesi ve Türkiye’de Durum

Emrah Kırımsoy; Suç, Çocuk ve Damgalanma: Kısa Bir Vaka Sunumu

Özlem Cankurtaran Öntaş; Çocuk Manzaraları

Yaşar Çavdar; Yasalarla Sorunları Olan Çocuklarla Gönüllü Çalışmalar

Yüksel Baykara Acar; Cinsel Suça Yönelen Çocuklarda Aile Faktörü

Işık Kansu; Akasyalar Sokağı

Neslihan Güney; Türkiye’de Çocuk Kültürü – Bir Bibliyografya Denemesi

Erhan G. Ersoy; 1930’ların Kültür ve Eğitim Anlayışının Çocuk Esirgeme Kurumu Neşriyatı Çocuk Dergisi‘ndeki Yansımaları

Gülseren Mungan Yavuztürk; Erken Cumhuriyet Döneminde Çocukların Ankara’sı

Mustafa Çapar; Cumhuriyet’in İlk Yıllarında Azınlık Okulları ve Eğitim

Orijinal karton kapağında.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış