Sayı: 18 – Dosya: Anadolu’nun ”Nebatat ve Hayvanatı” II, 2004

İçindekiler:

Kudret Emiroğlu; Sunuş

Şebnem Pala; Korkuya Başkaldıran Homo Risus

Camilla Dawletschin-Linder (Çeviren: Nuran Tezcan)

Günil Ö. Ayaydın-Cebe; Yaşamöyküsü olarak Seyahatname

Brian Johnson (Çeviren: Işık Demirakın); Sarhoş Bir Denizciyi ne Yapalım? Bir Ölçülük, Amerikan Kurulu ve Srmyna Öyküsü

Y. Emre Gürbüz, Can Ertuna; Ütopyaların Nostaljiye Dönüştüğü Süreçte Bir Simgenin Öyküsü: Ankar Güvenlik Anıtı ve Heykeltraş Anton Hanak

Temuçin F. Ertan; Atatürk Döneminde Demokrasi Üzerine Bir Polemik (Şevket Süreyya Aydemir, İsmail Hakkı Baltıcıoğlu)

Fatma Acun; Görsellik ve Yakın Dönem Tarihi Araştırmalarında Kullanımı

DOSYA: “Anadolu’nun Nebatat ve Hayvanatı II”

Selim Süalp Çağlar; Biyolojik Çeşitlilik ve Türkiye’nin Durumu
Alpay Tırıl; Türkiye’nin Sulak Alanları ve Su Kuşları
F. Güler Ekmekçi; Türkiye’nin Yüksek Sıcakta Yaşayan Balık Türlerinden Örnekler: Kaplıca’ya Giren Balıklar

Erhan Gürsel Ersoy; Antropolojik Etnobotanik: Yerelin Penceresinden Nebatat Dünyasına Bakış ve Türkiye’de Etnobotanik Çalışmalarının Niteliği Üzerine Değerlendirmeler

Füsun Ertuğ; Etnobotanik Çalışmaları ve Türkiye’de Yeni Açılımlar

Tuna Ekim; Türkiye Florası Yazılırken

Süha Ünsal, H. Murat Göçmez; Anadolu’nun Yerlisi: Haşhaş, Sakini: Kenevir

Hakan Gür; Türkiye’de Yaşayan İki Yer Sincabı Türü Aracılığıyla Alttür Kategorisine Bir Yaklaşım
Orhan Yılmaz; Kangal Köpeği
Osman Sert; Biyokriminal Böcek Bilimi (Entomoloji) Nedir?
Aydın Akın; Avcılığın Kısa Öyküsü ile Türkiye’de Avcılık Hakkında Kısa Bir Özet

Zafer Önler; XIV.-XV. Yüzyıl Tıp Metinlerinde Türkçe Bitki Adları

Mustafa Duman; Bazı Eski Kaynaklarda Fındık

Bedri Sarıca; Van’da Güvercin Yetiştiriciliğinde Kullanılan Sözcükler
Bülent Çelik; 1530’da Aydın Livasında Vergilendirilen Nebatat, Hayvanat ve Cisimat Hakkında

Günver Güneş; Osmanlı Devleti’nde Meyan Kökü Tarımı ve Ticari (1840-1922)

Çeviren Tanju Demir; XIX. Yüzyıl Sonlarında İzmir-Aydın Demiryolu Güzergahında Amerikalı Bir Seyyahın Gözüyle Aydın Ovası’nda İncir Tarımı ve İzmir’de İncir Ticareti

Elias Kalavas; “Osmanlı ve Balkan Ulusçuluğunun Yükselişi, 1789-1832: Çatışma, Dönüşüm, Uyarlanma” (13-14 Aralık 2003)

Hasan Yüksel; “Bektaşilik Tedkikleri” Üzerine

Şenay Özdemir; Korsanlıktan Kaynaklanan Zararın Tazmini Konusunda Osmanlı Devleti’nin Avusturya’ya Vermiş Olduğu Senet

Bekir Koç; Midhat Paşa’nın Niş ve Tuna Vilayetlerindeki Yenilikçi Valiliği

Muhammet Güçlü; Kuruluşundan Günümüze Balıbey Mahallesi (Balibey-Bali Bey-Balbey Mahallesi) Antalya Kentinde Bir Mahallenin Tarihi Gelişimi

Orijinal karton kapağında.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış