Sayı: 17 – Dosya: Anadolu’nun ”Nebatat ve Hayvanatı”, 2004

İÇİNDEKİLER:

Kudret Emiroğlu; Sunuş

Horst Unbehaun; 1910-1914 yılları Arasında Kızılırmak Gazetesi (Sivas), Anadolu Taşrasında Kültürel ve Edebi Bir Forum

Hamdi Özdiş; Cemal Kutay ve Osmanlı Mizahı: Cemal Kutay’ın Gizli Kalmış Mizah Yeteneği

Engin Berber; Osmanlı Kentini Tanımada Kaynak Olarak Yunanca Takvim ve Rehberler

Nuri Adıyeke; Stavrinidis ve Girit’teki Osmanlı Kadı Sicilleri

Abdurrahman Atçıl; Osmanlı Dönemi Antep Mahkemesinde Hukuk ve Cinsiyet (Leslie Peirce, Morality Tales, Law and Gender in the Ottoman Court of Aintab)

Uygur Kocabaşoğlu; XIX. Yüzyıl Britanya Süreli Yayınlarında Osmanlılar ve Türkler

Eftal Ş. Batmaz; Rusya Devlet Arşivlerinden -IV- Rusya Devlet Film-Fotoğraf Arşivi, Rusya Devlet Askeri Arşivi

DOSYA: “Anadolu’nun Nebatat ve Hayvanatı”

Suavi Aydın; Anadolu Diyagonali: Ekolojik Kesinti Tarihsel-Kültürel Bir Farklılığa İşaret Edebilir mi?

Sadık Erik, Burcu Tarıkahya; Türkiye Florası Üzerine

Burcu Tarıkahya; Ankaranın Floru

M. Nihat Şişli; Türkiye Ekolojisinde Öncül Çalışmalardan Örnekler

Şinasi Yıldırımlı; Etnobotanik ve Türk Etnobotaniği

Savaş Çağman Coşkun; Anadolu Halk Şifacılığında Yerel Bitkiler, Antik Çağdan Günümüze Bir Hermetik Geleneğin izlerini Sürerken

Asuman Baytop; P. Belon ve J. P. de Tournefort’un Seyahatnamelerindeki Türkiye Bitkileri

John L. Gueriguian (Çeviren: Şeref Etker); Amirdovlat Amasiatsi’ye Göre 15. Yüzyıl Anadolu’sunda Hayvanlar, Bitkiler ve Besinler

Tansu Açık; Anadolu’da Üzüm ile Zeytin

İrfan Kandemir; Bal Arıları ve Türkiye’de Arıcılık

A. Murat Aytekin; Bombus Arıları Üzerine Sohbet

Aydın Akın; Türkiye’de Nesli Azalan Belli Başlı Memeli ve Kuş Türleri Üzerine

Jak den Exter; Türkler ve Kuşlar

H. Murat Göçmez; Atların Yeryüzü Macerası

Ahmet Yüksel; Anadolu’nun Eşeği, Katırı, Atı

Ümit Ekin; Osmanlı İmparatorluğu’nda Nakliye Hayvanlarının Bakımı ve Masrafları.

Orijinal karton kapağında.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış