Sayı: 16 – Dosya: Meçhul Şahıslar Ansiklopedisi, 2003

İÇİNDEKİLER:

Kudret Emiroğlu; Sunuş,

Kenan İnan; Fatih’in Tarihçisi Tursun Bey ve Tarih-i Ebü’l-Feth Üzerine Bazı Notlar,

Nuri Adıyeke; Girit’te Cemaatler Arası Evlilikler,

Selim Aslantaş; Savaş Yıllarında “Edebiyat”: Edebiyat-ı Umumiyye Mecmuası,

Kahraman Bostancı; Güneş: Cumhuriyet Sonrasında Bir Sanat ve Edebiyat Mecmuası,

Anja Pistor-Hatam – Çev: Nuran Tezcan; Osmanlı Devletinde Farsça Süreli Yayınlar,

Uygur Kocabaşoğlu; XIX. Yüzyıl Britanya Süreli Yayınlarında Osmanlılar ve Türkler -III-.

DOSYA: “Meçhul Şahıslar Ansiklopedisi”

Oktay Özel; Çürüksulu Ali Paşa ve Ailesi Üzerine Biyografik Notlar,

Suavi Aydın; Unutulmuş Bir İttihatçı: Dedem Halil Sırrı “Hırka-i Şerif”,

M. Ercan Arıkan; Dedem Mehmet Emin Bey ve Trablusgarp Hatıraları,

Süha Ünsal; Yaşlı ve Sübyan;

Temuçin F. Ertan; 80 Yıllık Ömürde 72 Yıllık Cumhuriyet Tanıklığı: “Mehmet Ali Eke”,

Ömer Türkoğlu; Ağa, Despot ve Mütedeyyin,

Müfit Günay; Tatlı Ye Aga,

Ahmet Yüksel; Babamın Hayatının Dedemin Şahsından Bana Yansıyarak Oğlumda Tamamlanan Kısa Tarihi;

Emran Nalçacıer; Tokat’ta Ermeni Olmak,

Rıfat N. Bali; Niso’nun Öyküsü,

Melek Çolak; Milas Yahudileri ve Eğitim: Talmud Tora’dan Alliance İsraelit Universelle’ye,

Gülseren Mungan Yavuztürk; Ankaralı Bir Fotoğraf Ustası: Rıdvan Kırımcı (Foto Rıdvan),

Mustafa S. Akpolat; Mimar Şevki Balmumcu’nun ve Ankara Sergi Evi Binası’nın Üzüntü Verici Öyküsü,

Ertuğrul Danık; Unutulan Bir Cumhuriyet Aydını: Ali Rıza Yalgın,

Turan Tanyer; Subay, Şoför, Fırıncı, İşçi, Yargıç, Gazeteci ve Avukat: Doğan Tanyer,

Gülseren Mungan Yavuztürk; Uzunköprü’den Afyon’a Uzun İnce Bir Yol,

Murat Koraltürk – Cem Çetin; Bir Devlet Memurunun 1930’ların Türkiye’sindeki Hukuk Mücadelesi,

Orhun Yakın; My Secret Life: Penisimin Gözünden Otobiyagrafim,

E. Lale Demirtük; Afrika Kökenli Amerikan Edebiyatında ‘Büyük Göç’ Romanı,

Richard C. Lewontin – Richar Levins – Çev: Ebru Bayhan; Stephen Jay Gould – Radikal Bir Olmak Ne Anlama Gelir?,

Eftal Ş. Batmaz; Rusya Devlet Arşivlerinden -III- Rusya Fedarasyonu Arşivi,

Nuran Tezcan; İstanbul’u Kaynaklarından Okuyarak Gezmek,

Dimitris Loupis; Piri Reis’i Yok Sayan Bir Osmanlı Portolan Metni.

Orijinal karton kapağında.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış