Sayı: 15 – Dosya: Eskişehir, 2003

İçindekiler:

Kudret Emiroğlu; Sunuş,

Özgür Türesay; Modernleşme, Medeniyet ve Şehircilik Üstüne: Ebüzziya Tevfik’in Şehircilik Yazıları,

Dimitris Loupis; XIX. Yüzyıl Britanya Süreli Yayınlarında Osmanlılar ve Türkler -II-.

Dosya: Eskişehir

Halime Doğru; Mahruse-i Sultanyüki’den Eskişehir’e,

Erkan İznik; Eskiçağ’da Sessiz bir Anadolu Kenti: “Dorylaeum”,

Ebru Parman; Eskişehir-Karacahisar Köyünde Karacahisar Kalesi,

Yağmur Say; Eskişehir-Seyitgazi’de İki Kült Kimlik: Seyyid Battal Gazi ve Şücâüddin Veli,

Abdullah Deveci; Seyyid Battal Gazi Külliyesi,

B. Yelda Olcay Uçkan; Frigya Bölgesindeki Kaya Kiliseleri ve Korunmasına Yönelik Bazı Düşünceler,

Ayla Efe; Osmanlı Dönemi’nde Eskişehir’de Çıkarılan Krom ve Magnezit Madeni Üzerinde Bir Değerlendirme,

Ali Ulu; Eskişehir Kentinin Cumhuriyet Öncesi Mekansal Gelişimi,

Osman Tutal-Emrah Gökaltun;
Eskişehir-Odunpazarı Geleneksel Konut Cephelerinde Yaşanan Değişmeler,

Kemal Yakut; Eskişehir’de Nüfus ve 1916 İstatistiği,

M. Bülent Varlık;
Eskişehir Basın Tarihi Üzerine Bibliyografik Notlar,

Özgür Topyıldız; Nerede O Es Es – Ki Ki Günler!..,

Eftal Ş. Batmaz; Rusya Devlet Arşivlerinden -II- Rusya Devleti Eski Antlaşmaları Arşivi’ndeki Türkiye ile İlgili Belgeler,

Eftal Ş. Batmaz-M. Bülent Varlık; Sol’un Tarihinden Türkiye Komünist Fırkası/1925 Üzerine Belgeler -II-,

Savaş Çağman Çoşkun; Üç Düalizm Gnostik Mezhepler ile Maniheizm Arasında Gerçekten Bir Bağ Var mıdır?,

Aydın Akın; Avrupa Kenarındaki Diller.

Ayrıca ek olarak: Kebikeç Bibliyografyası, No: 1-14, (1995-2002), Haz. M. Bülent Varlık, 16 s. 

Orijinal karton kapağında.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış