Sayı: 13 – Dosya: Cinsellik, 2002

İçindekiler:

Kudret Emiroğlu; Sunuş,

Onur Kınlı; National Geographic Gözüyle I. Dünya Savaşı Başlarında Osmanlı Toprakları ve Düşündürdükleri,

Nuran Tezcan; KKTC-Gazimağusa Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin Düzenlediği Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu 8-9 Kasım 2001,

Dosya: CİNSELLİK

Nuri Adıyeke; Girit Nikah Defterleri ve Girit’teki Evlilikler,

Mahmud Yazbak; Osmanlı Filistini’nde Küçük Yaş Evlilikleri ve Ataerkil Toplumlarda Kadın Stratejileri Üstüne Bir Not,

Selçuk Akşin Somel; Osmanlı Son Döneminde Iskat-ı Cenin Meselesi,

Fatma Sabiha Kutlar; Cinselliğin Estetik Anlatımı [Hüsrev ü Şirin, Hüma vü Hümayün, Cemşid ü Hurşid],

A. Ümit Aloğlu; Karac’oğlan’da Cinsellik,

Filiz Dingil; Platon’da Oğlan Aşkına Dair Kaygılar,

Keith Hopwood; Bizans Prensleri ve Şehvetli Türkler,

Haydar Akın; Cadının Cinsiyeti Kadındır,

Erdem Türközü; Cinsiyetçilik ve Türkiye Solu,

İlter Uzel; Türkçe Bahnameler Hakkında Bir İnceleme,

Orhun Yakın; Malum Dönem Filmleri, Tosun Paşazade Sedad; Muamelat-ı Zevciyyede Adem-i İktidar,

C.J. Cornish; İngiliz Gözüyle Türkler-V, Bir Türk Demokratı,

Frank Fokke Ferwerda; 1819 – 1919 Yıllarında Osmanlı İmparatorluğu’nda Misyoner Seyyahlar Biyografi-Bibliyografya Notları -II- Adger, John Bailey (1810 – 1899),

Ömer Türkoğlu; Çankırı’nın Su Tarihine Genel Bir Bakış.

Orijinal karton kapağında.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış