Sayı: 12 – Dosya: Tıp Tarihi ve Folklorik Tıp, 2001

İÇİNDEKİLER:

Kudret Emiroğlu; Sunuş,

Faruk Öztürk; Baha Tevfik’in Dil ve Felsefe Sorununa Yaklaşımı ve Felsefe Kamusu,

Francis McCullagh (Haz. ve Çev.: Uygur Kocabaşoğlu); İngiliz Gözüyle Türkler IV – İstanbul’daki Nisan Ayaklanması 

Mehmet Yavuz Erler; Osmanlı Devleti’nin Uluslararası Sivil Havayolu Taşımacılığına Girişi,

Mehmet Sarıoğlu; Ankara’da Uçak Kazası,

Dosya: FOLKLORİK TIP

Nesrin Çobanoğlu / Murat Çobanoğlu; Evrimsel Yaklaşımla Hekim-Hasta İlişkisi,

Gülnaz Savran – Fulya Tüşümel; Misis ve Çevresindeki Asklepios Kültürü Üzerine Etno-Arkeolojik Bir Araştırma,

Eyüp Sarıtaş; Tang Hanedanı (618 – 907) Devrinde Çin’de Tıp Alanında Faaliyetlere Genel Bir Bakış,

Metin Turan – Kafiye Yinanç Yararbaş; Ömrünü Halk Hekimliğine Adamış Aydın Bir Tıbbiyeli Portresi: Dr. Hafız Cemal,

Muharrem Bayar; Arşiv Vesikalarına Göre Ünlü Halk Hekimi Karaca Ahmet Sultan ve Halk Tebabeti,

Erman Artun; Adana Halk Hekimliğinde Atalar Kültü,

İsmail Hızal; Afyonkarahisar’da Halk Hekimliği,

Ayşegül Demirhan Erdemir – Ömür Eliçioğlu; Karabiberin Geleneksel Halk Tedavisinde Yeri ve Bazı Sonuçları,

Rıfat N. Bali – Şeref Etker; İstanbul Musevi Etıbâ Cemiyeti Nizamnamesi: Osmanlı Tıp Dernekleri Tarihçesine Bir Katkı,

Erdem Aydın; Türkiye’de Genel Sağlık Sigortasının Girişimleri Tarihi,

Şahab Erkoç; Liz Behmoras’ın Mazhar Osman, Kapalı Kutudaki Fırtına Adlı Kitabı Üzerine Notlar,

Doğan Kaya; İbn-i Sina Hikayesinin Yeni Bir Yazma Nüshası,

Zeki Tez; İbni Butlan’ın Takvim Es-Sıhha Adlı Eseri ve Resimlenmiş Latince Çevirileri Üzerine,

Mustafa Gökçeoğlu; Derkenar Dermanları,

Zeki Tez; Heidelberg Alman Eczacılık Müzesindeki Eserler Üzerine,

Ali Abbas Çınar; Türk Halk Hekimliği ve Veterinerliği Üzerine Kısa Bir Bibliyografya Denemesi,

Şeref Etker; Türk Hekimleri Biyografisi Veli Behçet Kurtoğlu Notları,

Kaan Durukan; Boğaz’ın İki Yasası: Avrupa ile İslamcılık Arasında Türkiye,

Uygur Kocabaşoğlu; Konferans: Edebiyatın Forumu Olarak Ortadoğu Basını,

A. Galip Alçıtepe; Dranaz Sinop Halkevi Dergisi Bibliyografyası.

Orijinal karton kapağında.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış