Sayı: 10 – Dosya: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Devlet Toplum Kimlik Üzerine Yazılar, 2000

İçindekiler:

Kudret Emiroğlu: Sunuş

M. Bülent Varlık: Tek Parti Döneminde Tek Sayı Çıkmış Bir Dergi: Projektör

Sami Önal: Ankara Kitapçılk Tarihi Üzerine Derkenar: Ankara Sahafları ve Kitapçıları Üzerine Bölük Pörçük Anılar

Uygur Kocabaşoğlu: XIX. Yüzyılda İngiliz Gözüyle Türkler – II, Talat Paşa

Vahdet Keleşyılmaz: I. Dünya Savaşı’nda Esir Askerler Üzerinde Panislamizm Propagandası

N. I. Matar: İç Savaş ve Restorasyon Devrinde İngiltere’de İslam

DOSYA: OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E DEVLET, TOPLUM, KİMLİK ÜZERİNE YAZILAR

Fatma Acun: İlk Osmanlılara Dair

M. Pınar Emiralioğlu: Osmanlı’da Müslim-Gayrimüslim İlişkileri Üzerine Bazı Gözlemler

Nikolay Antov: Kisve Bahası Arzuhalleri: Osmanlı Döneminde Balkanlarda İslamlaşma Sürecine Dair Bir Kaynak

A. Nükhet Adıyeke / Nuri Adıyeke: Yunan İsyanı Sırasında Girit’de İrtidad Olayları

Mehmet Mert Sınar: Doğu Anadolu ve Kuzey Irak’ta Osmanlı Devleti ve Aşiretler: II. Abdülhamid’den II. Meşrutiyet’e

Gökhan Çetinsaya: Hamidiye, Nakşibendi ve Mülkiye: II. Abdülhamid Döneminde Musul Vilayetinden Bir Kesit, 1897 – 1901

Hakan Kaynar: Siyasal İktidar ve Şehir: 19. Yüzyıl Osmanlı Şehirlerindeki Mekansal Değişimler Üzerine

Ömer Türkoğlu: 1917 Yılında Atkaracalar’da (Çankırı) Belediye Hizmetleri, Ücretler ve Fiyatlar

Abdullah Martal: Afrika’dan İzmir’e: İzmir’de Bir Köle Misafirhanesi

Kudret Emiroğlu: Trabzon’da XIX. Yüzyıldan XX. Yüzyıla Kahvehane ve Kitabevi Bağlamında Toplumsal Tabakalanma, Kültür ve Siyaset

Selçuk Akşin Somel: Osmanlı Modernleşme Döneminde Kız Eğitimi

Fevzi Demir: Osmanlı Kimliği Üzerine Osmanlı’nın Son Tartışması: Osmanlı’nın Hüviyet Cüzdanı Nasıl Olmalı?

Mehmet Kalpaklı: Cumhuriyet Kimliği Tartışmasının Bir Boyutu: Soyadı Kanunu: Temuçin F. Ertan, Eski Mecmualar Arasında: 18. Yüzyıl Başında Kız Kulesi

Kaan Durukan: Kitap / Eleştiri; Osmanlı Tarihine Yaklaşmak

Ömer Turan: Bulgaristan’da Osmnalı Kütüphaneleri

Ronald G. Sunny: Konferans; Ermeniler ve Osmanlı İmparatorluğu’nun Sonu ( Chicago 13 – 19 Mart 2000 ), Türkiye, Almanya ve ABD’den Tarihçiler Jenosidi Tartışıyor

Tarihi Bir Konferans Hakkında Sıradan Gözlemler.

Ayrıca ek olarak: Avram Galanti, Vatandaş Türkçe Konuş!

Orijinal karton kapağında.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış