Sayı: 1 – Dosya: Üretim Tarzı Araştırmaları, 1995

PDF biçimindeki dergi içeriğini görüntülemek için buraya tıklayın.

İçindekiler:

Kudret Emiroğlu: Sunuş,

Hilmi Yavuz: Ya Kebikeç,

Sami N. Özerdim: Yayın Tarihi: İlk Sayı Gazete ve Mecmualar,

Mahmut H. Şakiroğlu: Unutulmuş Kitap ve Dergiler Arasında,

Yahya Erdem: Doğubilimci Langles’nin Notlarında Türkiye Matbaacılığı İlgili Bilgiler,

Ali Birinci: Kitapçılık Tarihimizde Bir İsim: Kaspar Efendi,

M. Bülent Varlık: ABD’nde İlk Türkçe Süreli Yayın: Musavver Şikag o Sergisi( 1893 ),

Mehmet Ölmez: Çağdaş Türk Dillerinde Kutadgu Bilig Çevirileri,

Ardından:

İsmail Arar’ın Yayınlanmamış Bir Çalışması:

İsmail Arar: Türk Parlemento Tarihinin Başlangıç D& ouml;nemine İlişkin Bir Kaynakça Denemesi,

Mehmet Seyitdanlıoğlu: Türk Parlemento Tarihi Bibliy ografyasına Bir Ek,

Sami N. Özerdim: Ömer Asım Aksoy Bibliyografyası: Giriş, Metin Berge: Bibiyogr afya,

Aydın Sami Güneyçal: Halil Erdoğan Cengiz, Halil

Erdoğan Cengiz: Kimler Neleri Bilmez, 

Halil Erdoğan Cengiz: Hilmi Yavuz’un Heybesinden Akan Küller,

Kitap / Eleştiri:

Ahmet Yüksel: Necip Asım’ın Yazık Edilen ‘Kitab’ı,

Ali Birinci: Hass as Bir Mevzuda Hassasiyetten Uzak Bir Kitap: Başlangıçtan Günümüze Türkiye’de Basın Sansürü,

Kudr et Emiroğlu: Türkiye’de Tarihsel Adlar,

Dosya: Üretim Tarzı Tartışmaları

Sencer Divitçioğlu: Karşılaştırmalı Devlet Modelleri: 10. yy. İngiliz Fransız Feodal ve Türk Selçuklu Devletleri,

Mehmet Ali K ılıçbay: ‘Neutrum’ ya da ‘Başka Bir Tarih’,

Metin Berge – Suavi Aydın: Feodalite’ye Giden İki Yol: Avrupa ve Bizans,

Metin Berge: Kemal Tahir’in AÜT-Feodal Üretim Tarzı Üzerine Okumaları,

Süha &Uu ml;nsal: Kıvılcımlı’nın Tarih Tezi,

Suavi Aydın: Bir Kitap: T. J. Byres, H. Mukhia (eds.), Feudalism and Non-Europea n Societies,

Halil Berktay: Sosyal Bilimlerde Bir Neslin Kendini Arayışı: Üretim Tarzı ve Az Gelişmişlik, Tartışma larından Geriye Kalan: Bibliyografya, (Vadedilmiş makale olup yayınlanmamıştır.)

Ankara Yazıları:

Mehmet Sarıoğlu: Bir Vefa Borcu: Taşhan,

Evrak-ı Metruke:

Ethem Coşkun-Ömer Türkoğlu: İngiliz Muhibleri Cemiyeti’ne Ait İki Kimlik,

Ayrıca ek olarak:

M. Bülent Varlık, ” Hep Bu Topraktan “, İncele me – Bibliyografya.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.