Sayı: 39 – Uygur Kocabaşoğlu’na Armağan, 2015

İÇİNDEKİLER: Onur KINLI: Sunuş    Uygur Kocabaşoğlu’na Armağan Onur KINLI: Uygur Kocabaşoğlu Bibliyografyası Uygur Kocabaşoğlu Seçkisi Kudret EMİROĞLU ve Onur KINLI: Uygur Kocabaşoğlu ile…    Uygur Kocabaşoğlu Hakkında Ahmet YÜKSEL: Uygur Hoca’nın Önünden Ekin KALENDER KOCABAŞOĞLU: Akademide Tarih Eğitimi ve Akademisyen Duruşu Kerem ÜNÜVAR: Bir Literatürü Çeviren Hoca: Uygur Kocabaşoğlu    Eğitim, bilgi üretimi, iktidar… Okumaya devam et Sayı: 39 – Uygur Kocabaşoğlu’na Armağan, 2015

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 26 – Dosya: II. Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki, 2008

İçindekiler: Hamdi Özdiş: Yeni Osmanlılıktan İttihatçılığa Bir Portre: “Esad Efendi” (1842-1901) Mehmet Çelik: Midhat Paşa’nın “Türkiye’nin Mazisi ve İstikbali” Başlıklı Makalesi Üzerine Bazı Notlar S. Selenga Gökgöz: II. Abdülhamid’e Takdim Edilen Bir Arz-ı Hal: “Kugu Sorta” ve İslam Halifesi Tülay Ercoşkun:  Ahmet Saib ve Sancak Gazetesi Aytül Tamer: 31 Mart Olayı Öncesinde İttihatçı Hesaplaşması: Bahattin… Okumaya devam et Sayı: 26 – Dosya: II. Meşrutiyet ve İttihat ve Terakki, 2008

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 25 – Dosya: Hollanda – Türkiye, 2008

İçindekiler: Kudret Emiroğlu; Sunuş Ahmet Yüksel; Sami Önal’ın Ardından Oğuz Otay; Sami Önal İçin Faruk Tabak (1953-2008) Barend ter HAAR; Erik Zurcher (1928 – 2008) Elias Canetti; Hollandalılar Erik-Jan Zurcher; Leiden’deki Türkiye Çalışmaları Üzerine Zülfikar Özdoğan; Uluslararası Sosyal Tarih Enstitütüsü (USTE) ve Türkiye Koleksiyonları Jak den Exter; Hollanda Yüksek Öğretim Enstitüsü (NİHA) Nuran Savaşkan Akdoğan;… Okumaya devam et Sayı: 25 – Dosya: Hollanda – Türkiye, 2008

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 24 – Tarım Tarihi II, 2007

İçindekiler:Kudret Emiroğlu: Sunuş Ulus Baker: İmajların Demokratizasyonu Erik Jan Zürcher: Modern Türkiye Tarihinde Dönüm Noktaları ve Kaçırılan Fırsatlar; Olaylar Nerelerde Farklı Yöne Gidebilirdi?Touraj Atabaki: Doğu’ya Doğru: Teşkilat-ı Mahsusa’nın İran, Kafkasya ve Orta Asya Faaliyetleri DOSYA Tarım Tarihi Dosyası – II Yunus Koç: Bizans Tarımının Elkitabı ya da İlk Tarım Ansiklopedisi: Geoponika Hülya Taş: Ondokuzuncu Yüzyıl… Okumaya devam et Sayı: 24 – Tarım Tarihi II, 2007

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 23 – Dosya: Tarım Tarihi, 2007

İçindekiler: Kudret Emiroğlu; Sunuş Yayın Kurulu; Hrant Dink İçin Oliver Abel / Çeviren: Haldun Bayrı; Tarih, Hafıza, Siyaset Tansu Açık; Anadolu’da Eskiçağdan Kalma Yeradları YAYIN TARİHİ Kaan Dilek; İran Kütüphanelerinde Bulunan Bazı Elyazma Türkçe Sözlüklerin Tanıtımı Kahraman Bostancı; Süreli Yayınlar Tarihimizde Unutulan Mahalli Bir Dergi: Yeni Edremit DOSYA: TARIM TARİHİ Suavi Aydın; Türkiye’de Tarımın Tarihsel Temelleri: Bir Giriş… Okumaya devam et Sayı: 23 – Dosya: Tarım Tarihi, 2007

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 22 – Yıl: 2006

İçindekiler:  Kudret Emiroğlu; Sunuş, Tansu Açık; Klasik Nedir ya da Yazılı Kültürün Savunusu Neşe Yeşilkaya; Askeri Talimlerden Gezintiye Beyazıt Meydanı’nda Kamusal Yaşamın Dönüşümü Serdar Öztürk; Türkiye’nin Düzenini İletişim Açısından Okumak Ayhan Aktar – Damla Demirözü; Yunan Tarihyazımında Mübadele ve Göç Konstantinos Svolopoulos; Türk – Yunan Nüfus Mübadelesine Giden Siyasal Süreç Jak den Exter; Türkiye’nin Rengarenk… Okumaya devam et Sayı: 22 – Yıl: 2006

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Kebikeç 10 Yaşında, Bilimi Korumaya, Hayatı Çoğaltmaya…, 2006

İçindekiler: Ahmet Yüksel: Hikaye-i Fasl-ı Kebikeç Bugüne Kadar Çıkmış 20 Sayının Makaleler Listesi Hilmi Yavuz: Ya Kebikeç (Kebikeç / Sayı 1. 1995’den Alıntı) Cavit Orhan Tütengil: Ya Kebikeç (Kebikeç / Sayı 2. 1995’den Alıntı) Aziz Gökçe: Kebikeç’in Aslı-Faslı: Kebikeç Adı Üzerine Bir Araştırma (Kebikeç / Sayı 3. 1996’dan Alıntı) Hüsrev Hatemi: Ya Kebikeç (Kebikeç / Sayı 4. 1996’den Alıntı) Adam… Okumaya devam et Kebikeç 10 Yaşında, Bilimi Korumaya, Hayatı Çoğaltmaya…, 2006

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 21 – Dosya: Çukurova, 2006

İçindekiler:Kudret Emiroğlu; Sunuş, Kemal Karpat; Osmanlı İmparatorluğu’nda Değişim, Modernleşme ve Halk: Bir Vesika Nuran Tezcan; Seyahatname’deki Aşk Öyküsü: Bir Kaya Sultan Vardı! Rüya Kılıç; Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Sûfi Geleneğinin Taşıyıcıları: Mevleviler Örneği Serdar Öztürk; Cumhuriyetin İlk Yıllarında Halk Kitaplarını Modernleştirme Çabaları İlhan Ekinci; Osmanlı’da Yabancı Vapur Kumpanyaları ve İmajları Hakkında DOSYA: Çukurova Meltem Toksöz; Bir Coğrafya,… Okumaya devam et Sayı: 21 – Dosya: Çukurova, 2006

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 20 – Dosya: ”Dünya’nın Merkezi Mahallemiz, 2005

İçindekiler: Kudret Emiroğlu: Sunuş Hamdi Özdiş: Teodor Kasab ve İstikbâl Gazetesine Dair Notlar Mehmet Özden: Mütareke Döneminde Sabahaddincilik: Meslek-i İctimai Dergisi (1919 – 1920) Hatice Şahin: Fâl Be Hazâ Kitâb-ı Muhammed Yasin Altan – Galip Alçıtepe – Emine Alçıtepe: Osmanlı Alfabesi ile Basılan Bazı Botanik Kitapları Günver Güneş: İzmir Türk Ocağı Mahfeli / Tilkililik Türk… Okumaya devam et Sayı: 20 – Dosya: ”Dünya’nın Merkezi Mahallemiz, 2005

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 19 – Dosya: ”Bir Ömre Bedel Çocukluğumuz”, 2005

İçindekiler: Kudret Emiroğlu; Sunuş Oktay Özel; Toplanamayan Bir Konferans Vesilesiyle: “Ermeni Sorunu Tarihçisini Arıyor” Hamdi Özdiş; 19. Yüzyıl Mizah Basınında İstanbul’da ‘Şehirli Olmak’ Tanju Demir; Osmanlı Haberleşme Kurumunda Yabancı Uzmanlar ve Emil Locaine Efendi Tomas Çerme; Misyonerler: Avrupa Uygarlığının Dünya Geneline Yönelen Taarruzu, Amerikalı Misyonerler ve Nasturiler Nuri Adıyeke; Girit’te İslam Hukuku Çerçevesinde Yapılan Hıristiyan… Okumaya devam et Sayı: 19 – Dosya: ”Bir Ömre Bedel Çocukluğumuz”, 2005

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış