Sayı: 38 – , 2014

Kudret EMİROĞLU: Sunuş Güney ÇEĞİN ve Ümit KURT: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Politik Şiddetin Tedrici Tekâmülü Dikey ve Yatay Mekanizmalar Hakkında  Bir Çerçeveleme Denemesi Adil OKAY: “Görülmüştür” damgalı mektuplar Haydar AKIN: Johannes Junius’un 24 Temmuz 1628 Tarihli Son Mektubu Yağmur Meray ALGÜL, Yasemin GÖKDAĞ, Simge KOÇ: Öznü-Göyye-Havet-Tiflis-Novosibirsk-Havet-Bulanık: Gökdağ Ailesinin 1880 (?)-1935 Yılları Arasındaki Yaşantıları, Sibirya’ya Sürgünü ve… Okumaya devam et Sayı: 38 – , 2014

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 37 – Dosya: Mektep: Okuyup Adam Olmak II, 2014

Kudret EMİROĞLU: Sunuş DOSYA: Mektep: Okuyup Adam Olmak II Chris GRATIEN: Alternatif Öğrenci Hikayeleri Esra YAKUT: II. Meşrutiyet Dönemi’nde Mekteplerde Dinî Eğitim Ercan UYANIK: II. Abdülhamit İle Amerikan Protestan Misyonerlerinin Eğitim Mücadelesi: Amerika’ya Kaçırılan Nusayri Kızları Serdar ŞENGÜL: Cizre Kırmızı Medrese Bağlamında Tarih Kimlik Hafıza Oluşumu İrfan Sevinç GÜNEL: Pulur Köy Enstitüsü Turan TANYER: İlkokul… Okumaya devam et Sayı: 37 – Dosya: Mektep: Okuyup Adam Olmak II, 2014

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 36 – Dosya: Mektep: Okuyup Adam Olmak I, 2013

İçindekiler:  Kudret EMİROĞLU: Sunuş Dilek KIZILDAĞ SOİLEAU: Belgelerdeki mi, Belleklerdeki mi: Hangi Seyid Rıza? DOSYA:  Mektep: Okuyup Adam Olmak I Gökhan KAYA: Millet-i Müsellâha’dan Mekteb-i Müsellâha’ya Erken Cumhuriyet Döneminde Yazılan Bir Risalede Mekteb, Maârif ve MilitarizmYetmiş Yıl Önce Başlayan İlk ve Orta Öğretim Sürecinden Teoman ERGÜL: Akılda ve Fotoğraflarda Kalanlar Erman TAMUR: İyi Öğretmen, İyi İnsan:… Okumaya devam et Sayı: 36 – Dosya: Mektep: Okuyup Adam Olmak I, 2013

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 35 – Dosya: Şaki, Celali, Asi – III, 2013

İçindekiler: Kudret EMİROĞLU: SunuşDOSYA: Şâkî, Celâlî, Âsî – III Fuat DÜNDAR:  Şiddet, Milliyetçilik ve Hak İhlali/Cürüm İstatistikleri: Osmanlı Örneği Selim ASLANTAŞ: Sırbistan’da Mileta’nın İhtilali (1835) İbrahim KÖREMEZLİ: Tuna’da Savaş Osmanlı Ordusu ve Yerel Halk (1853-1856)  İbrahim KÖREMEZLİ: James J. Reid, Crisis of the Ottoman Empire: Prelude to Collapse 1839-1878  Suavi AYDIN ve Murat YAĞCI: Sarıkeçililerin “Eşkıyalığı”… Okumaya devam et Sayı: 35 – Dosya: Şaki, Celali, Asi – III, 2013

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 33 – Dosya: Şaki, Celali, Asi – I, 2012

İçindekiler: Kudret Emiroğlu: Sunuş DOSYA: ŞAKİ, CELALİ, ASİ – I Kudret Emiroğlu: Çok hayr ü şer işledik: Eşkıyalığa Giriş Esra Yakut: Osmanlı Hukuku’nda Bir Suç Olarak Eşkıyalık ve Cezalandırılması Güneş Işıksel: 16. Yüzyılın İkinci Yarısında Osmanlı-Safevi Sınırında Eşkıyalar: Bir Çözümleme Denemesi Onur Usta: Celaliliğin Türkmen Cephesi: 17. Yüzyıl Anadolu Kırsalında Türkmen Voyvodası ve Türkmenler Erdem Sönmez: Celaliler ve Üç Evliya Çelebi R. Aslıhan… Okumaya devam et Sayı: 33 – Dosya: Şaki, Celali, Asi – I, 2012

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 32 – , 2011

İçindekiler: Kudret Emiroğlu: Sunuş Suavi Aydın: 2011 Yılında Diyarbekir ve Mardin’de Düzenlenen Sempozyumların Ardından Ahmet Asker – Emrah Yıldız: Ezberin İnşası: Milli Mücadele ve Erken Cumhuriyet Dönemi Basınında Kürt Meselesi Mehmet Özden: Darülfünun Psikiyatri Hocasından İnkılap Dersleri ya da Kemalizm’in Bu Kertesi: (Ord.Prof.) Dr. Mustafa Hayrullah ve Gazi İnkılabının Psikolocisi (1933) Elifhan Köse: Muhafazakar Modern… Okumaya devam et Sayı: 32 – , 2011

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 31 – , 2011

İçindekiler: Kudret Emiroğlu: Sunuş Servet Erdem: “…Şu Tehlikeli Araç…”: Araba Sevdası’nın Dil Durumları Katerina Dalakoura – Çev.: Gülsün Aivali-Aksoy: İstanbul’da Yayınlanan Kadın Dergilerinde Eğitim Tartışmaları Ş. Alpaslan Yasa: Türkçeyi Geliştirme Stratejisi Olarak Tercüme Gökhan Kaya: II. Meşrutiyet Dönemi Demokratları: Osmanlı Demokrat Fırkası (Fırka-i İbad) Markus Koller – Çev.: Faruk Yaslıçimen: Bir Miladın Şahidi: Bosna Hersek’te… Okumaya devam et Sayı: 31 – , 2011

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 29 – Dosya: Yol, 2010

İçindekiler: Kudret Emiroğlu: Sunuş Bedi Gümüşlü: Türk Tarihçiliğinde İlk Ekonomik Tarih Denemesi ve Tepkiler Fatih Dikmen, B. Gökçe Ayan, Tülay Yılmaz, Utku Perktaş: 20. Yüzyılın Darwin’i: ERNST MAYR (1904-2005) Mehmet Yavuz Erler: Osmanlı’da İdari Yapının Teftişi İçin Bir Örnek: Ankara’da Yeni Bir Liva Teşkiline Dair Hazırlanana Rapor (1909) Erman Tamur: Ankara’da Mahal İsimlerine Yansıyan Tarih… Okumaya devam et Sayı: 29 – Dosya: Yol, 2010

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 27 – Dosya: Sinema ve Tarih, 2009

İçindekiler: Kudret Emiroğlu: Sunuş Damla Demirözü: İlk Yunan Romanı Polipathis’ten Temaşa-i Dünya’ya Çağdaş Demren: Kültüre Yeniden Bakmak Mustafa Yılmaz: Emniyet (Genel Müdürlüğü’nün) Raporlarında Faşist Propagandası Meral Demiryürek: Gazetelerdeki Şiirler Bağlamında Kıbrıs Türk Edebiyatında II. Meşrutiyet (1908-1909) Jülide Akyüz: Osmanlı Merkez-Taşra İlişkisinde Yerel Hanedanlara Bir Örnek: Rişvanzadeler Tomas Çerme: Mardin Şehrinin Son Ermenileri DOSYA: SİNEMA VE… Okumaya devam et Sayı: 27 – Dosya: Sinema ve Tarih, 2009

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 28 – Dosya: Sinema ve Tarih II, 2009

İçindekiler: Ahmet Gürata: Sunuş Kudret Emiroğlu, Ergi Deniz Özsoy: Sinema Sevgisinden Tarihe…Ahmet Yaşar Ocak’la Sohbet       Sinema, Tarih ve Kesişmeler Cemal Kafadar: Asiler, Azizler, Aşıklar Zeynep Devrim Gürsel: İç İçe Geçmiş Tarihler: Occident Adlı Yarış Atı ve Fotoğraf Teknolojilerinin Gelişimindeki Kritik Kesişmeler Andreas Treske: Son Adam ve “Zincirlerinden Boşanmış Kamera” Nilgün Bayraktar: Avrupa “Miras” Sinemasına… Okumaya devam et Sayı: 28 – Dosya: Sinema ve Tarih II, 2009

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış