Sayı: 42 / 20 .YIL ÖZEL EKİ İle Birlikte

İÇİNDEKİLER Uğur Bahadır BAYRAKTAR ve Yaşar Tolga CORA: “Sorunlar” Gölgesinde Tanzimat Döneminde Kürtlerin ve Ermenilerin Tarihi Taylan ESİN: Hristiyan Malları ve Ziraat Bankası (1914-1919) Bejan KHORAVA ve Zaza TSURTSUMIA: Güneybatı Gürcistan’dan Osmanlı’ya Göçler (Muhaciroba) 1878-1882 İsmail Hakkı KADI ve Onur YÜKSEL: Siyam Prensi Damrong’un Paylaşılamayan Fotoğrafı!  İdil ÇETİN: Erken Cumhuriyet Döneminde Fotoğrafın Bir İktidar Tekniği… Okumaya devam et Sayı: 42 / 20 .YIL ÖZEL EKİ İle Birlikte

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 41 – Dosya: İnsan ve Evrim, 2016

İÇİNDEKİLER Kudret EMİROĞLU: Sunuş Ergi Deniz ÖZSOY: Düğün Çiçeği veyahut Söz Uçsun Yazı Uçmasın Aşkına Abdullah BAY: 19. Yüzyılda Osmanlı’da Propaganda ve Protesto Kültürü: “Teşviş-i Ezhan ve Fesadamiz Müdhiş” Yaftalar Can NACAR: 20. Yüzyılın Başında İstanbul Limanı: Hamallar, Dersaadet Rıhtım Şirketi ve Osmanlı Hükümeti Erol ÜLKER: İşgal İstanbul’unda Müdafaa-i Milliye’nin Kuruluşu Üzerine Bir Değerlendirme: İttihatçılar,… Okumaya devam et Sayı: 41 – Dosya: İnsan ve Evrim, 2016

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 48 – Dosya: Bilim Tarihi 2, 2019

İÇİNDEKİLER Kudret EMİROĞLU: Sunuş Onur KINLI – Elif YENEROĞLU: İnsanlık Suçunun Siyaseten İnşası: Nürnberg ve Mirası Dosya: Bilim Tarihi II Serpil KAYGIN: Seyyid Şerif Cürcânî’nin Şerhu’l-mevâkıf adlı eserinde nedensellik Yalçın ÇAKMAK: Richard Leonhard’ın “Galatya’da Kızılbaşlar” Başlıklı Gözlem-Değerlendirmelerinin Analizi ve Osmanlıca Transkripsiyonu Hasan AYDIN: Gazzâlî’nin aklî/felsefî bilimlere yönelik eleştirileri ve bilim tarihindeki izdüşümleri Engin Cihad TEKİN:… Okumaya devam et Sayı: 48 – Dosya: Bilim Tarihi 2, 2019

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 47 – Dosya: Bilim Tarihi, 2019

İÇİNDEKİLER Kudret EMİROĞLU: Sunuş Dosya: Bilim Tarihi 1 Remzi DEMİR ve İnan KALAYCIOĞULLARI: Türkçe Bilim Tarihi Literatürüne Genel Bir Bakış – I Temel ve Uygulamalı Bilimler Hasan ÇOLAK: Bilim, İlahiyat ve Siyasetin Merkezinde Bir Osmanlı Münevveri: Kudüs Patriği Chrysanthos Notaras Haydar AKIN: Sapientia ile Scientia Arasında: Bingenli Hildegard’ın Hayvanlar Kitabı Remzi DEMİR: Ahmed Midhat Efendi ve Din-Bilim İlişkileri Nazan KARAKAŞ-ÖZÜR: Coğrafya Penceresinden Ahmed Midhat Efendi’nin… Okumaya devam et Sayı: 47 – Dosya: Bilim Tarihi, 2019

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 46 – Dosya: Felaket 2, 2018

İÇİNDEKİLER Kudret EMİROĞLU: Sunuş Fırat MOLLAER: Frantz Fanon’la Konuşmayı Sürdürmek: Kimlik, Tanınma ve Özdeşleşme Songül MİFTAKHOV: Kürt Muhalefetinin Temsili: Yerelden Merkeze Mithat Kadri VURAL: “Unutma” ile “Hatırlama” Arasında Türkiye’nin Ermeni Meselesi (1923-1985) Dosya: Felaket 2 Eda ACARA ve E. Elif AKŞİT: Dosya Sunuş Özlem ŞENDENİZ: Geleneksel Tarımın Alacakaranlığı ve Vampir Kelebeklerin Şafağı İhsan Seddar KAYNAR: Kıbrıs’ın Çekirge… Okumaya devam et Sayı: 46 – Dosya: Felaket 2, 2018

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 45 – Dosya: Felaket, 2018

İÇİNDEKİLER Kudret EMİROĞLU: Sunuş Metin ATMACA: “Fermanü’s-Sultan boş beyne’el-Ekrad”: Osmanlı Kürdistanı’nda Şakiler ve Batılı Seyyahlar M. Ali SAĞLAM: Güvenlik ve Ticaretin Belirleyici Etkisi Altında Dersim’de “Çerçilik” Deneyimleri Özlem ÇAYKENT: Global Tarihten Global Entelektüel Tarihe: Gelişimi ve İmkânları Üzerine Dosya: Felaket Eda ACARA ve E. Elif AKŞİT: Dosya Sunuş E. Elif AKŞİT: Doğal Felaket/Yapay Zeka: Dünyanın… Okumaya devam et Sayı: 45 – Dosya: Felaket, 2018

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 44 – Dosya: Beşeri Coğrafya, 2017

İÇİNDEKİLER Kudret EMİROĞLU: Sunuş Etem Coşkun‘un ardından M. Bülent VARLIK: Selim İlkin Hoca Üzerine Kırık-Dökük Birkaç Not Tansu AÇIK: Türkolog Semih Tezcan Kudret EMİROĞLU: Kader ve Umut: 1917 Bolşevik Devrimi’nin Yüzüncü Yılında Dünya Devrimlerini Yeniden Düşünmek Taylan ESİN: “El-Gasıb Habibullah”: Savaş, Şeker ve Millî İktisat (1914-18) Evren DAYAR: Antalya’da Eşraf, Siyaset ve II. Meşrutiyet (1908-1912)… Okumaya devam et Sayı: 44 – Dosya: Beşeri Coğrafya, 2017

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

20. YIL ÖZEL EKİ: Hâlâ bilimi korumaya, hâlâ hayatı çoğaltmaya…, 2016

İçindekiler: Ahmet Yüksel: Hikaye-i Fasl-ı Kebîkeç (Kebikeç 10. Yıl Eki /  2006’dan alıntı) Ahmet Yüksel: Hikaye-i Fasl-ı Kebîkeç’in Kısm-ı Sânisi Kudret Emiroğlu: Kebikeç Dergisi’nde Editörlük ve Bilimsel Süreli Yayıncılığımız (5. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı Bildirleri  Ulakbim / 2010’dan alıntı) Neslihan Demirkol: Yirminin Dörtte Biri Hilmi Yavuz: Ya Kebikeç (Kebikeç / Sayı 1. 1995’den Alıntı) Cavit Orhan Tütengil: Ya Kebikeç (Kebikeç / Sayı 2.… Okumaya devam et 20. YIL ÖZEL EKİ: Hâlâ bilimi korumaya, hâlâ hayatı çoğaltmaya…, 2016

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 43 – Dosya: Biyocoğrafya, 2017

İÇİNDEKİLER Kudret EMİROĞLU: Sunuş Oktay ÖZEL: Halil İnalcık: Bir Tarihçi Bir İnsan Yasemin AVCI – Safi AVCI: Osmanlı İmparatorluğu’nda Siyasi Meşruiyet ve Propaganda Aracı Olarak Anıtın İcadı (1840-1917) Mehmet Taylan ESİN: Osmanlı Basınında İhtikâr: Temsil, Mizah ve Mağduriyet (1917-18) Eray YILMAZ: Türkçe Çocuk Gazetelerinde Osmanlı Kimliği (1869-1908) Oya Gözel DURMAZ: 1908 Sonrası Dinde Reformun Bir… Okumaya devam et Sayı: 43 – Dosya: Biyocoğrafya, 2017

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış

Sayı: 40 – Dosya: Gayriresmi Tarihimizin Tanıkları: Mektup, Kartpostal ve Fotokartlar, 2015

İÇİNDEKİLER Kudret EMİROĞLU: Sunuş Barış Alp ÖZDEN: Erken Cumhuriyet Döneminde Öğretmenlik Mesleği ve Öğretmen Kimliği  Rüya KILIÇ: Türkiye’de Modern Psikolojinin Tarihi: ‘İlm-i Ahvâl-i Ruh- İlmü’n-Nefs/Ruhiyat Aslı YAZICI YAKIN: Vilayetim Angara: Ankara Oyun Havaları ve Pavyon  Ümit KURT: Lozan Mübadelesi’nin Ekonomik Sonuçlarını Emval-i Metruke Kanunları Üzerinden Okumak   Aytül TAMER TORUN: “Matbuat hürriyetimiz var mı yok… Okumaya devam et Sayı: 40 – Dosya: Gayriresmi Tarihimizin Tanıkları: Mektup, Kartpostal ve Fotokartlar, 2015

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış