20. YIL ÖZEL EKİ: Hâlâ bilimi korumaya, hâlâ hayatı çoğaltmaya…, 2016

İçindekiler:

Ahmet Yüksel: Hikaye-i Fasl-ı Kebîkeç (Kebikeç 10. Yıl Eki /  2006’dan alıntı)

Ahmet Yüksel: Hikaye-i Fasl-ı Kebîkeç’in Kısm-ı Sânisi

Kudret Emiroğlu: Kebikeç Dergisi’nde Editörlük ve Bilimsel Süreli Yayıncılığımız (5. Ulusal Sosyal Bilimlerde Süreli Yayıncılık Kurultayı Bildirleri  Ulakbim / 2010’dan alıntı)

Neslihan Demirkol: Yirminin Dörtte Biri

Hilmi Yavuz: Ya Kebikeç (Kebikeç / Sayı 1. 1995’den Alıntı)

Cavit Orhan Tütengil: Ya Kebikeç (Kebikeç / Sayı 2. 1995’den Alıntı)

Aziz Gökçe: Kebikeç’in Aslı-Faslı: Kebikeç Adı Üzerine Bir Araştırma (Kebikeç / Sayı 3. 1996’dan Alıntı)

Hüsrev Hatemi: Ya Kebikeç (Kebikeç / Sayı 4. 1996’dan Alıntı)

Adam Gacek (Çeviren: Ali Yaycıoğlu): Arapça El Yazmalarında Kebikeç (Kebikeç / Sayı 5. 1997’den alıntı)

Ergi Deniz Özsoy: Kebikeç ve Kitap Kurdu Mel’unu (Kebikeç / Sayı 6. 1998’den alıntı)

Ergi Deniz Özsoy: Düğün Çiçeği veyahut Söz Uçsun Yazı Uçmasın Aşkına (Kebikeç / Sayı 41. 2016’dan alıntı)

M. Bülent Varlık: Kebîkeç Üzerine Notlar No: 1-40 (1995-2015)

Kebîkeç Bibliyografya No: 1-40 Sayılara Göre Dizin

Kebîkeç Bibliyografya Ekler

Kebîkeç Bibliyografya No: 1-40 Yazarlar Göre Dizin (Haz. M. Bülent Varlık)

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış