Kebikeç 10 Yaşında, Bilimi Korumaya, Hayatı Çoğaltmaya…, 2006

İçindekiler:

Ahmet Yüksel: Hikaye-i Fasl-ı Kebikeç

Bugüne Kadar Çıkmış 20 Sayının Makaleler Listesi

Hilmi Yavuz: Ya Kebikeç (Kebikeç / Sayı 1. 1995’den Alıntı)

Cavit Orhan Tütengil: Ya Kebikeç (Kebikeç / Sayı 2. 1995’den Alıntı)

Aziz Gökçe: Kebikeç’in Aslı-Faslı: Kebikeç Adı Üzerine Bir Araştırma (Kebikeç / Sayı 3. 1996’dan Alıntı)

Hüsrev Hatemi: Ya Kebikeç (Kebikeç / Sayı 4. 1996’den Alıntı)

Adam Gacek (Çeviren: Ali Yaycıoğlu): Arapça El Yazmalarında Kebikeç (Kebikeç / Sayı 5. 1997)

Ergi Deniz Özsoy: Kebikeç ve Kitap Kurdu Mel’unu (Kebikeç / Sayı 6. 1998)

Kebikeç Bibliyografyası No: 1 – 20 (1995-2005)
Yazar Adları Dizini

Orijinal karton kapağında.

21. SAYININ İLAVESİDİR.

Yayım tarihi
Genel olarak sınıflandırılmış